پیام آذر

بمناسبت روز جهانی کارگر

فبل از هر چیزی فرا رسیدن روز جهانی کارگر،اول ماه مه را به همه کارگران جهان تبریک میگویم و بویژه به کارگران ایران. روز جهانی کارگر بازتاب حضور سیاسی طبقه کارگر است که با حضورش، همه کارگران و کل جامعه زیر ستم و استثمار را به اتحاد علیه نظام سرمایه …

ادامه مطلب

جلیقه زردها چه میگویند؟

  با مراجعه به اخبار فرانسه میشود متوجه شد که دولت فرانسه دچار یک بحران جدی شده است و سیاستهای آقای امانوئل مکرون و دولتش به بن بست رسیده است و سرمایه داری فرانسه که با دل بستن به او و سیاستهایی که در دوران کمپین انتخاباتی مطرح میکرد راه …

ادامه مطلب