سعید مدانلو

خرافه و مذهب!

خرافه محصول نادانی بشر از علت بروز اتفاقات طبیعی و چگونگی وجود و عملکرد پدیده های طبیعی بود. جادوگرها در همین زمان ظهور کردند. زمانی که هنوز حکومتهای برده داری در مصر شکل نگرفته بودند، کسانی در میانشان پیدا شدند که عامل و یا علت هر یک از انفاقات طبیعی …

ادامه مطلب

رضا پهلوی چه میخواهد و اهداف سیاسیش را چگونه دنبال میکند؟

برخلاف نظر رضا پهلوی کلیه سران و دست اندرکاران شناخته شده و بعضاً نا شناخته حاکمیت اسلامی در ایران از نقطه نظر جنبش سرنگونی طلب مردم، متهم به ارتکاب جرم های جنائی سنگین محسوب میشوند و از این بابت بسیاری افراد در میان آنها به سبب معروفیت و مدارک و …

ادامه مطلب

سرنگونی جمهوری اسلامی و تجربۀ انقلاب پنجاه و هفت!(1)

جمهوری اسلامی هرگز کمتر از داعش نبوده و نیست. این یک حکومت تروریستی است و از ابتدا نیز بنیادش بر تروریسم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم مملکت ایران و ممالک حوالی آن بنا نهاده شده. تنها میتوان آنرا با قهر و به ضرب اسلحه از میان برداشت. آلترناتیو جمهوری …

ادامه مطلب

خرافه و مذهب!

فرق مذهب با خرافه در این است که خرافه محصول نادانی بشر از علت بروز اتفاقات طبیعی و چگونگی وجود و عملکرد پدیده های طبیعی بود. جادوگرها در همین زمان ظهور کردند. زمانی که هنوز حکومتهای برده داری در مصر شکل نگرفته بودند، کسانی در میانشان پیدا شدند که عامل …

ادامه مطلب

از لنین بیاموزیم!

لنین: “اگر قرار باشد که سوسیالیسم فقط زمانی بوقوع بپیوندد که شعور و توسعه فکری همه مردم چنین اجازه ای دهد، پس ما باید سوسیالیسم را حداقل تا پانصد سال دیگر نبینیم” منظورش این است که حزب کمونیستی باید قدرت سیاسی را در راس یک جنبش توده ای سرنگون کند …

ادامه مطلب

محمد خاتمی و اعتراف به مفلسی و پایان ماجرا!

محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق حاکمیت اسلامی از گوشه عزلت بیرون آمد و اعتراف کرد که در مملکت ایران دیگر جریان اصلاح طلبی پیش مردمی که میخواهند سر به تن جمهوری اسلامی نباشد پشیزی اعتبار ندارد. خاتمی ضمن یأس آلود خواندن فضای اصلاح طلبی هشدار میدهد که ریزش اصلاح طلبان …

ادامه مطلب

چرا حزب حکمتیست راکد است و در حاشیه خواهد ماند! (1)

تحت عنوان فوق، تلاش خواهم کرد طی سلسله نوشته هائی علاوه بر پرداختن به مسائل مبتلابه سیاست حزبی راکد حزب حکمتیست به برخی موضوعات تئوریک و برخی نظرات تعیین کننده سیاستهای حزبی یک حزب کمونیستی در حد آموخته هایم در فضای سیاسی و چارچوب موازین حزبی “کمونیسم کارگری” بپردازم. تمام …

ادامه مطلب

نکاتی در مورد شوراهای کارگری!

شوراهای کارگری در کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی معمولا در یک جنبش سرنگونی طلب طی یک روند انقلابی بصورت گرایش کارگران به برگزاری مجمع عمومی برای تشکیل شوراهای مستقل کارگری وارد عرصه مبارزه میشوند. طلیعه گرایش شورائی در میان کارگران دقیقاً زمانی پدیدار میشود که سندیکا دیگر پاسخگوی …

ادامه مطلب

معضل امثال صادق زیبا کلام

صادق زیبا کلام چهره شناخته شده دو خردادی اخیرا اعتراف جالبی کرده است. بنا به گزارش ایسنا او در مصاحبه ای میگوید: امروز من هرکجا که میروم مردم میخواهند من را سنگسار و تکه پاره کنند که تو باعث شدی ما به آقای روحانی رای بدهیم”  آن کسانی که زیبا …

ادامه مطلب

جام جهانی فوتبال و مردم سرنگونی طلب

تیم ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال چه ببرد و چه ببازد ضرر و زیانش مستقیماً متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود. بفرض که تیم فوتبال ایران تا مراحل بالاتری جان بدر ببرد، تناقضات عدیده سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به نحو شدید و غیر قابل کنترلی نه تنها در سطح …

ادامه مطلب