شهلا دانشفر

کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع  سراسری بازنشستگان یک اتفاق مهم هفته یک اتفاق مهم در هفته ای که گذشت، تجمع سراسری بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه است.  این تجمع از سوی گروههای مختلف تلگرامی بازنشستگان اعلام شده و شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان نیز حمایت خود را از آن اعلام کرده بود. …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع  سراسری بازنشستگان یک اتفاق مهم هفته یک اتفاق مهم در هفته ای که گذشت، تجمع سراسری بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه است.  این تجمع از سوی گروههای مختلف تلگرامی بازنشستگان اعلام شده و شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان نیز حمایت خود را از آن اعلام کرده بود. …

ادامه مطلب

سقوط ریال، سقوط معیشت و زندگی مردم، پاسخ کارگران

سقوط ریال و صعود بیسابقه نرخ ارز، نشان بارزی از بحران عمیق اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی است که تار و پودش را گرفته است. همانطور که بارها اشاره کرده ایم رابطه با آمریکا یک پارادوکس لاینحل برای حکومت اسلامی و هم برای آمریکاست. جمهوری اسلامی به رابطه با غرب …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 779 دو کانون مهم پیشروی جنبش کارگری گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه دو کانون مهم پیشروی جنبش کارگری است. اعتراضات این کارگران با قدرت اتحاد آنان نزدیک به دو هفته است که در جریان است و  قدرتمند به جلو میرود و پیام مهم آنان به جنبش …

ادامه مطلب

پیش بسوی تشکیل شوراها!

یک تحول مهم و شورانگیز در ماههای اخیر داغ شدن گفتمان بر سر تشکلیابی کارگری و  بالا رفتن پرچم حق داشتن تشکل و ضرورت ایجاد شوراهای مستقل کارگری و مردمی است.  اگر تا دیروز کارگران در برابر محرومیت از حق تشکل حرفشان این بود که تشکل امر خود کارگران است …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 778 دو اعتراض قدرتمند کارگر اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه یک اتفاق مهم در جنبش کارگری است که با قدرت ادامه دارد. کارگران گروه ملی ٥ ماه دستمزد و حق بیمه شان پرداخت نشده و بخاطر افت تولید و خطر تعطیلی کارخانه بیکاری …

ادامه مطلب

تحریم ها و بیکارسازی ها

علی ربیعی وزیر قبلی دولت روحانی که در دل بالا گرفتن نزاعهای حکومتی اخیرا از کار برکنار شد، خطاب به حریف مقابلش با گفتن اینکه “ما در یک جنگ واقعی وارد شده ایم” و باید با مردم “صادقانه صحبت کرد، بقول خودش لب به سخن گفتن باز کرد و از …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 777 کارگران گروه ملی فولاد اهواز  دوباره به میدان می آیند کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی فراخوانی برای ساعت ٩ صبح روز ٢٧ مرداد ماه در اعتراض به خلف وعده های مدیریت و برای پیگیری خواستهایشان فراخوان به تجمع داده اند. چهارهزار گروه ملی فولاد اهواز اولتیماتوم داده …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 776 جایگاه و مکان سیاسی اعتصاب سراسری کارگران راه آهن اعتصاب سراسری کارگران راه آهن، ابعاد سازمانیافتگی این اعتراضات، بلند شدن پرچم سه خواست پایه ای حق تشکل، حق تجمع و لغو قراردادهای موقت از سوی این کارگران و فراخوان آنها به تجمع سراسری برای بیستم مردادماه در مقابل …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

نمیشود از جنبش کارگری سخن گفت و به اعتراضات گسترده توده ای که در جامعه جریان دارد نپرداخت. اینها دوروی یک واقعیت و یک پدیده واحد هستند. کارگران با مبارزات هرروزه شان در ایجاد فضای اعتراضی نقش مهم و حیاتی ایفا کرده اند و اکنون نیز خود در این مبارزات …

ادامه مطلب