شهلا دانشفر

پرداخت تمام دستمزدهای معوقه با بخشنامه؟

انترناسیونال 759 علی ربیعی از صدور بخشنامه برای پرداخت “تمام دستمزدهای معوقه” خبر داده است. جالب است.  ده بیست سال است که کارگران و معلمان و بازنشستگان و حقوق بگیران با دستمزد پرداخت نشده به مدت یک سال و دو سال و بیشتر دست و پنجه نرم میکنند و با …

ادامه مطلب

تعیین حداقل دستمزدها و استیصال حکومت

شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ٩٦ و بعد از غور و تفحص فراوان و تو سر هم کوبیدن، بر افزایش ١٩.٨ درصدی حداقل دستمزد پایه به اجماع رسید و رقم  یک میلیون و ١١٥ هزار تومان که یک پنجم نرخ خط فقر است را اعلام کرد.  اما این …

ادامه مطلب

کارگران هفت تپه در مقابل سرکوبها ایستاده اند و پیگیر خواستهایشان هستند

آزادی کارگران بازداشتی، متوقف شدن احضارها خواست فوری کارگران است. صبح روز ١٢ فروردین در ادامه سرکوب، احضار و بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی یکی از نماینده های کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت نیز توسط پلیس امنیت از طریق تماس تلفنی احضار و مورد  بازجوئی …

ادامه مطلب

٤ آپریل روز جهانی اعتراض علیه کشتار در محیط های کار, ایران رکورد دار جهان در کشتار کارگران در محیط های کار

  قتل در محیط های کار بخاطر نا امنی محیط های کار، جنگی اعلام نشده  و جنایتی در حال جریان در متن جامعه سرمایه داری علیه کارگران است که هر روزه بخاطر سودجویی مشتی سرمایه دار جنایتکار و دولتهای حامی آن در سطح جهان دارد قربانی میگیرد. تحت حاکمیت جمهوری …

ادامه مطلب

کارگران در سال ٩٦

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10213258515352229/ انترناسیونال 756 ستون ویژه این هفته را با شادباش نوروزی آغار میکنم. سال ٩٦ را پشت سر گذاشتم. سالی که تا آخرین روزهایش جدال بی وقفه کارگران برای نقد کردن دستمزدهای به سرقت رفته شان و  برای داشتن یک زندگی انسانی ادامه داشت و کارگران با اولتیماتوم به ادامه …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

صف آرایی ها علیه دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و اعلام  خواست حداقل دستمزدهای ٥ میلیون، و نگاهی به دو حرکت قدرتمند و نمونه کارگری در هفته ای که گذشت نکات برجسته این هفته است. کارزاری قدرتمند با خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون کارزاری قدرتمند با خواست حداقل  دستمزد …

ادامه مطلب

جنبش کارگری در موقعیتی جدید

گفتگو با شهلا دانشفر: انترناسیونال: اعتراضات کارگری هر روزه گسترده تر و تعرضی تر میشود. آیا این ادامه خطی روندی است که در چند ساله اخیر شاهدش بوده ایم؟ اگر نه تمایزات آن چیست؟ شهلا دانشفر: به نظر من این اعتراضات ادامه خطی روند قبل نیست. نه جنبش کارگری ادامه …

ادامه مطلب

مصاحبه با شهلا دانشفر به پایان سال ١٣٩٦ نزدیک شده ایم، بحث دستمزدها گرم است! بالایی ها یا حاکمان چه میگویند؟

شهلا دانشفر: بحث حاکمان و بالایی ها بر سر میزان حداقل  دستمزدها، بحث بر سر چابیدن بیشتر کارگران و کل جامعه و تحمیل تباهی و فلاکت بیشتر بر آنان است.  بحث بر سر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و به عبارت دقیقتر اجرایی کردن سیاست تشدید ریاضت اقتصادی و تحمیل آن …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

اعتراضات کارگری گسترده است. اما سه نمونه برجسته اش که در روزها و هفته های اخیر اعتراضات ادامه اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد، اعتصابات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه و تجمع کارگران هپکوی اراک و سردادن دوباره سرود زیر بار ستم نمی کنیم زندگی از سوی این کارگران و …

ادامه مطلب

اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد

کارگران در مقابل رستمی سهامدار شرکت ایستاده و فریاد دروغه، دروغه بلند است روز ١٦ اسفند کارگران نیشکر هفت تپه در چهارمین روز اعتصاب متحدانه خود برای پیگیری خواستهایشان در محوطه شرکت تجمع کردند. در این حرکت اعتراضی رستمی یکی از سهامداران شرکت در میان کارگران حاضر شد و شروع …

ادامه مطلب