شهلا دانشفر

سخنان پر شور اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر در میان کارگران نیشکر هفت تپه

راس ساعت ٨ صبح روز ١٧ آبان بنا بر فراخوان نمایندگان منتخب کارگران هفت تپه و جهت توضیح برخی مسائل اتفاق افتاده مجمع عمومی کارگران این شرکت در محوطه کارخانه برگزار شد. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران طی سخنرانی پرشور ابتدا از اتفاقاتی که در این مدت روی داده …

ادامه مطلب

سرکوبگری های حکومت، مقابله مردم 

در شرایطی که جنبش سرنگونی هر روز دریچه جدیدی در مقابل خود باز میکند و به جلو میرود. در شرایطی که بخش های مختلف جامعه هر روز وسیعتر و سازمانیافته تر با اعتراضات سراسری خود به میدان می آیند، حکومت اسلامی در اوج استیصالش می کوشد تا با دست بردن …

ادامه مطلب

سیر تحولات جنبش زنان و انقلاب زنانه در ایران در چهار دهه گذشته

بخش اول متن پیاده شده برنامه خیابان، میزگرد با شهلا دانشفر، مینا احدی، مصطفی صابر و شیرین شمس تهیه و تنظیم: کیان آذر، شیرین شمس سوال اول: جنبش زنان در چهار دهه گذشته از نظر عملکرد و فعالیتی چه روندی را پشت سر گذاشته و اشکال فعالیتی و تشکل یابی …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

سرکوبگری های حکومت، مقابله مردم در شرایطی که جنبش سرنگونی هر روز دریچه جدیدی در مقابل خود باز میکند و به جلو میرود. در شرایطی که بخش های مختلف جامعه هر روز وسیعتر و سازمانیافته تر با اعتراضات سراسری خود به میدان می آیند، حکومت اسلامی در اوج استیصالش می …

ادامه مطلب

فراخوان مجمع عمومی سندیکای واحد، گامی به جلو

جا انداختن و مطرح کردن سنت مجمع عمومی بعنوان ظرف ابراز وجود و دخالت مستقیم توده کارگران برای جنبش کارگری بسیار مهم و حیاتی است. ما همیشه تاکید کرده ایم که هرچه جنبش کارگری بتواند به این سمت برود و به این اهرم متوسل شود، پایه محکمتر و قدرت بیشتری …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

فراخوان رانندگان کامیون به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران مجددا فراخوان به اعتصاب سراسری داده اند. اعتصاب آنان از دهم آبانماه آغاز میشود و آزادی فوری رانندگان بازداشتی اولین خواست اعلام شده آنان است. این چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران است و آنها در فراخوان خود اعلام …

ادامه مطلب

جامعه به کدام سو میرود

  جامعه ایران دوره پر تلاطمی را پشت سر میگذارد. جنبش کارگری و اعتراضات بخش های مختلف مردم هر روز سازمانیافته تر و قدرتمندتر گام بر میدارند و برپایی اعتصابات سراسری و رفتن بسوی اعتصاب عمومی به گفتمان کل جامعه تبدیل شده است. اعتصاب قدرتمند رانندگان کامیون و کامیونداران که …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

شتاب بسوی اعتصابات سراسری، گامی به جلو در جنبش سرنگونی تداوم قدرتمند اعتصاب رانندگان کامیون و گسترش دامنه آن به ٣٢٠ شهر، گفتمان اعتصاب سراسری و ممکن بودن آنرا درکل جامعه جلو آورده است و جامعه به سرعت بسوی چنین شکلی از اعتراض  خیز برداشته است. از جمله در همین …

ادامه مطلب

مصاحبه با شهلا دانشفر: اعتصاب رانندگان کامیون یک الگو است

انترناسیونال: اعتصاب رانندگان کامیون ابعاد گسترده تری پیدا کرده و هنوز ادامه دارد. چه شرایطی از کار و زندگی زمینه ساز این اعتراضات شده است و مشخصا اعتراض آنان به چیست و چه خواستهایی دارند؟   شهلا دانشفر: اعتراض رانندگان کامیون به فقر است. به گرانی هاست، به رانت خواری …

ادامه مطلب

سخنرانی شهلا دانشفر در مراسم گرامیداشت محمد جراحی از چهره های شاخص جنبش نوین کارگری

خدمت همه شما سلام دارم. محمد چراحی در سیزدهم مهرماه جان باخت. جان باختن این عزیز را به خانواده و همه بستگانش، به شما که اینجا جمع شده اید تا یاد او را گرامی بدارید، به کارگران و به همگان تسلیت میگویم. یادش گرامی باد! محمد جراحی یک چهره محبوب …

ادامه مطلب