شهلا دانشفر

کارگران در هفته ای که گذشت

حداقل دستمزد ٧ میلیون تومان در حالیکه کمیته مزد رژیم مشغول رایزنی هایش بر سر نرخ فروش نیروی کار کارگران برای سال آتی و تعیین میزان حداقل دستمزدهاست. کارگران با بیانیه های اعتراضی شان، کل این بساط توحش و بردگی را به چالش کشیده و صف اعتراضشان را شکل میدهند. …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

آنچه در نیشکر هفت تپه گذشت و بن بست رژیم   اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بر سر خواستهایی چون پرداخت فوری دستمزدهای به سرقت رفته و بر ملا  شدن دزدی های پشت پرده که تولید کارخانه و ادامه اشتغال کارگران را به خطر انداخته بود و حق داشتن تشکل …

ادامه مطلب

جنبش نوین زن و ٨ مارس، ٨ مارس روز جهانی زن گرامی باد

هشت مارس امسال مهر شرایط متحول امروز جامعه را بر خود دارد. در شرایطی که بیش از هر وقت فریاد آزادیخواهی و برابری طلبی به شعارهای اعتراضی مردم در کف خیابان تبدیل شده  است، در شرایطی که بازنشسته، معلم، کارگر و مردم معترض وقتی تجمع میکنند حکم به نابودی بساط …

ادامه مطلب

رئیس دانا و دستمزد “معقول”

اخیرا ایلنا یکی از سایتهای حکومتی به مناسبت فرارسیدن موعد تعیین حداقل دستمزدها که در آخر هر سال “شورایعالی کار” جمهوری اسلامی آنرا تعیین میکند، گفتگویی با فریبرز رئیس دانا بعنوان “اقتصاد دان” انجام داده است. به روال معمول رئیس دانا اینجا هم در دفاع از مزدبگیران وارد میشود اما …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی و جنبش عظیم دفاع از اسماعیل بخشی

جنبش کارگری با قدرت به جلو آمده و بیش از هر وقت به صحنه جدال سخت و هرروزه کارگران علیه فقر، بیکاری و بی تامینی، علیه اخراج از کارو نداشتن امنیت شغلی، علیه بالا کشیدن دستمزدها و اختلاسها، علیه دستگیریها و شکنجه و زندان و علیه کل اجحافات مفتخوران سرمایه …

ادامه مطلب

اسماعیل بخشی نماینده خشم و اعتراض کل جامعه

اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال دانشجویی و خبرنگاری که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بودند، در روز سی ام دیماه دوباره بازداشت شدند. دستگیری مجدد آنها به موجی از خشم و اعتراض در سطح جامعه دامن زده است. دلیلش نیز به …

ادامه مطلب

کیفرخواستی که حکومت را به مصاف گرفته است

دو هفته از نامه اعتراضی اسماعیل بخشی به علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی و دعوت او به مناظره بخاطر شکنجه هایی که در زندان به او وارد شده میگذرد. این اتفاق از یکسو موجب سربلند کردن جنبش دادخواهی علیه زندان و شکنجه در سطح جامعه گردیده و بر خشم و …

ادامه مطلب

کیفرخواست اسماعیل بخشی و قد بر افراشتن جنبش دادخواهی

اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه طی نامه ای از شکنجه هایی که بر او شده، از تحقیرها و توهین ها و شنودهای تلفن هایش در منزل و نقض پایه ای ترین حقوقش در زندان سخن میگوید. او با این نامه بطور واقعی کیفرخواست مردم را علیه سیستم …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

مضحکه انتخابات شورای اسلامی در هفت تپه یک تلاش حکومت اسلامی در این هفته برپا کردن مضحکه انتخابات شورای اسلامی در هفت تپه بود. برپایی این نهاد دست ساز حکومتی در هفت تپه برای جمهوری اسلامی مهم بود، زیرا اعتراضات قدرتمند این کارگران و خصوصا جلو آمدن گفتمان اداره شورایی …

ادامه مطلب

اسماعیل بخشی، کارگری که حکومت شکنجه را به مصاف میگیرد!

اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه طی نامه ای که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است، ضمن اشاره به شکنجه هایی که در زندان به او شده، علوی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی را به مناظره فراخوانده است. اسماعیل بخشی در تاریخ ٢٧ آبان در اوج اعتراضات کارگران نیشکر …

ادامه مطلب