شهلا دانشفر

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 775 نمیشود از جنبش کارگری سخن گفت و به اعتراضات گسترده توده ای که در جامعه جریان دارد نپرداخت. اینها دوروی یک واقعیت و یک پدیده واحد هستند. کارگران با مبارزات هرروزه شان در ایجاد فضای اعتراضی نقش مهم و حیاتی ایفا کرده اند و اکنون نیز خود در …

ادامه مطلب

تشکیل واحدهای حزب در ایران: گفتگو با شهلا دانشفر دبیر کمیته سازمانده حزب

خلیل کیوان: حزب کمونیست کارگری ایران در اطلاعیه ای بتاریخ ١٣ تیرماه اعضا و دوستداران حزب را به تشکیل واحدهای حزبی فرا خوانده است. در این اطلاعیه گفته شده است که از مقطع دیماه ٩٦ جامعه وارد فاز تازه ای شده است و به بن بست کامل رژیم و آمادگی …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 773 چالش به آتش کشیدن فیش های حقوقی از جانب معلمان شاغل و بازنشسته، فراخوان بازنشستگان به تجمعی سراسری در مقابل مجلس اسلامی، دور جدیدی از اعتصابات سراسری کارگری از جمله سرتیتر های مهم اخبار اعتراضات کارگری در این هفته است که انعکاسی از فضای پر التهاب محیط های …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 772 فراخوان بازنشستگان به تجمع در مقابل مجلس بار دیگر بازنشستگان برای پیگیری خواستهایشان، خود را برای برپایی تجمع بزرگشان در مقابل مجلس اسلامی آماده میکنند. این تجمع قرار است ساعت ده صبح روز ٣١ تیرماه برپا شود. فراخوان به این تجمع از سوی دست اندرکاران معلوم الحال گروه …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 771 بحث کارگران در هفته ای که گذشت را با خیزش های انقلابی مردم در شهرهای مختلف خوزستان که مستقیما به جنبش اعتراضی کارگری ربط پیدا میکند، شروع میکنم. بحران آب، بحران برق، بحران معیشت  خیزش های انقلابی مردم در راه است بحران آب آنهم در گرمای هولناک تابستان …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 770 پیش بسوی اعتصابات سراسری تا سرنگونی حکومت اسلامی در مورد کارگران در هفته گذشته نمیتوان چیزی نوشت، ولی از خیزش انقلابی مردم که از دیماه سال گذشته آغازشده و اکنون به اوج خود رسیده است، شروع نکرد. واقعیت اینست که خیزش دیماه از خیابانها به عمق جامعه کشیده …

ادامه مطلب

قیام شهری در آبادان و خرمشهر

امروز هشتم تیرماه مردم خرمشهر که از بی آبی در این گرمای تابستان و فشار شدید اقتصادی و جهنم جمهوری اسلامی به جان آمده اند، بپا خاستند. در آبادان مردم با شعارهای آبادان آب ندارد، آب شیرین حق مسلم ماست، اگر آب قطع بشه، آبادان قیامت میشه، دروغ میگن آمریکاست، …

ادامه مطلب

خوزستان کانون داغ اعتراض، قیامهای شهری در راه است

بنا بر گزارشات دولتی نیمی از ایران در بحران آبی گرفتار شده است. این موضوع در برخی شهرها و مناطق به اعتراضاتی گسترده تبدیل شده است. معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور طی سخنانی از این میگوید که در تابستان ٩٧ پیش بینی شده است که ٣٣٤ …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 769 ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز و موفقیت آنها در آزادی آخرین همکاران بازداشتی خود، تجمع سراسری معلمان بازنشسته سال ٩٦، فاجعه ای به اسم کودکان کار، وارد شدن کارگران در شهر سنندج به کارزار علیه اعدام رامین حسن پناهی موضوعات برجسته اخبار و مسائل کارگری این …

ادامه مطلب

صدای کارگران و معلمان باشیم. گشودن در زندانها عملی است!

انترناسیونال 769 (متن تنظیم شده سخنرانی شهلا دانشفر در کنفرانس به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی توسط کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شانزدهم ژوئن در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد)   خوشحالم که بدنبال صحبت های دیگر دوستان بحثم را ارائه میدهم. با اشاره به همه آنچه …

ادامه مطلب