شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
بمناسبت سالگرد خیزش آبانماه
آبان 98 نقطه عطفی برای جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی بود. مردم جانشان را در دستشان گرفتند وبا حمله به فرمانداریها ومراکزمذهبی و گارد ضدشورش وپاره کردن و اتش زدن عکس های خامنه ای و پرچم جمهوری اسلامی، ده ها شعبه بانک را در خیلی از شهرها اتش زدند. جانیان اسلامی 1500 نفر را کشتند و ٧٠٠٠ نفربازداشت شدند وحتی ...
پنجشنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹
پیش به سوی اعتصابات سراسری
کارگر کمونیست ٦٣٤کارگران هفت تپه شجاع ترین کارگرانی هستند که متحدانه به پا خواستند و بیش از پنجاه روز پی در پی درگرمای پنجاه درجه خواستار رسیدگی به خواستهایشان شده اند. آنهاخواستارجمع شدن بساط دزدی وغارت درهفت تپه می باشند. آنهامعترض دستگیری عده ای ازکارگران ورهبران کارگری هستند.اسماعیل بخشی فعال کارگری نقش بسزایی درسازماندهی اعتراضات کارگران هفت تپه داشت.بازداشت اواعتراضات ...
پنجشنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۸
کرونا وجنبش کارگری وزندانیان, جان زندانیان در خطر است و جمهوری اسلامی مسئول
زمانی که اعلام ویروس کرونا شد همه کشورها ارتباطشان رابا کشور چین قطع کردند. ولی ایران همچنان مسافر جابجا می کرد و جانیان اسلامی در پش تجارت و سودجویی هایشان مسئله کرونا را کتمان می کردند. تمام سعی شان این بود که ویروس کرونا را بی اهمیت جلوه دهند. بخاطر اینکه اوضاع را عادی جلوه دهند تا بتوانند ...
چهارشنبه, ۱۶ام بهمن, ۱۳۹۸
آن روز دور نیست
مبارزات مردم اعم از کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان در طی این چهل سال بی وقفه ادامه داشته و طی دوره هائی در اشکالی بر جسته خود نمائی کرده است. پیشاپیش جنبش اعتراضی کارگری، کارگران هفت تپه با شعاراداره شورائی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. معلمان با اعتصابات گسترده در مقابل جامعه راه نشان دادند. عروج دخترا ن و ...
 
آرشیو نوشته های:
شیرین اکبری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی