گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی: شورای شهر ارومیه و ناسیونالیستهای ترک. با محسن ابراهیمی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺شورای شهر ارومیه و ناسیونالیستهای ترک مهمان برنامه: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١۰ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ١ سپتامبر ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسانی- وزیر آموزش و پرورش لاف می‌زند. با محسن ابراهیمی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺وزیر آموزش و پرورش لاف می‌زند مهمان برنامه: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۱ ۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۲ سپتامبر ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: گرانی نان در تبریز، تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺گرانی نان در تبریز تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١۰ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ٣١ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسان، نگاهی به چند خبر. تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۶ شهریور ۱۴۰۱ – ٢۸ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی، تهیه و اجرا: محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١ شهریور ۱۴۰۱ – ۲٣ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

ادامه مطلب

همبستگی انسانی:بحران بی آبی، مقصر کیست؟ تهیه و اجرا محمد شکوهی

– به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺بحران بی آبی، مقصر کیست؟ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ٢ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۴ اوت ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: زنان علیه حکومت، از تقلای طلاب تا بیانیه سینماگران تهیه و اجرا: محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی زنان علیه حکومت، از تقلای طلاب تا بیانیه سینماگران تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ – ۲۲ اوت ۲۰۲۲

ادامه مطلب

همبستگی انسانی :نگاهی به چند خبر

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ٣۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با ٢١ اوت ۲۰۲۲

ادامه مطلب