جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
نگاه روز: هشدار نمکی، وزیر بهداشت در مورد طغیان مردم – با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=t6IgIlK95YQ
جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
گفت و گو: ساعت ها را از حرکت بازداشتیم! – سیما بهاری با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=s8gdLoRlePE
جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
کودکان مقدمند: آفریدن شعر و ترانه برای کودکان کار و خیابان – گفتگو با امیر زاهدی
https://www.youtube.com/watch?v=U_oRhYU54q0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07WrdKbqsNJPgwjfjg7cem74jSEZiCr5T5FdcXgz03DgEr8uqmwELMAPk
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
یک دنیای بهتر: برنامه حزب کمونیست کارگری- بخش اول, بخش دوم
https://www.youtube.com/watch?v=6EX2zhu6lNY https://www.youtube.com/watch?v=W0CmIzwrDbs
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
گفت و گو: تبعیض و جنایت علیه افغان ها در ایران – سیما بهاری با سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=RkjCApZzUz0
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
نگاه روز: بحران اقتصادی و مطالبه پرداخت حقوق پایه به مردم – داوود غفاری با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=p4Uktesqw6Q
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
کلیپ روز: سخنرانی منصور حکمت: در مورد خودمختاری و فدرالیسم
https://www.youtube.com/watch?v=THBwc14-5r0
سه شنبه, ۱۷ام تیر, ۱۳۹۹
باهم: چالشهای ورزش زنان در افغانستان، و علیه نژادپرستی -با فرزانه فراسو و شکیبا داوود
https://www.youtube.com/watch?v=pLhy3WP1nS8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fDkmxmT6u2naoXf7e3sEun-rkQkNJJxUGh-hRNy5tc6Ff7OzunKwhLtE
جمعه, ۱۳ام تیر, ۱۳۹۹
پخش مستقیم: مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه در هفدهمین روز با قدرت ادامه دارد
https://www.youtube.com/watch?v=QdBO-psP3Nw
پنجشنبه, ۱۲ام تیر, ۱۳۹۹
مینا احدی: انجمن امام علی بوسیله قرارگاه ثارالله سازمان یافت و با شکایت همین قرار گاه بسته شد
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=pWWsSY1X28c&fbclid=IwAR3VdaaLOFddQByA57JuoFJzkbsCVQ6n5uxgs1YeSvwrJ77K4fqdc6oeSqE&app=desktop
 
1 2 3 4 123
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی