دوشنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
خیابان: موج جدید رقصهای دسته جمعی در مدارس ایران
لینک برنامه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نگاه روز با حسن صالحی: رژیم اسلامی اروپا را تهدید کرده است
لینک برنامه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نه به اعدام: اخبار مهم هفته، علیه فتوا و اعدام کودکان و گرازش از اول ماه مه
لینک مصاحبه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
کالج اینترنتی: مبانی کمونیسم کارگری: برنامه دهم- با مصطفی صابر
لینک مصاحبه از اینجا
شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
کارگران: بررسی بندهای قطعنامه های اول ماه مه – سونامی گرانی و پاسخ مردم
لینک برنامه از اینجا
جمعه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نگاه روز: رقص دانش آموزان، زلزله در بارگاه حکومت اسلامی- با کیوان جاوید
لینک مصاحبه از اینجا
جمعه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
اکس مسلم : در مورد ماه رمضان- بخش اول- با ایمان سلیمانی امیری
لینک مصاحبه از اینجا
پنجشنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
نگاه روز: پشت پرده ارز دولتی و افزایش گرانی ها- با محمد شکوهی
لینک مصاحبه از اینجا
چهارشنبه, ۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان. ایسکرا میپرسد، نسان نودینیان پاسخ میدهد
  ایسکرا: روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان و همچنین تهران و دیگر شهرها برگزار شد. قابل پیشبینی بود که قداره بندان حکومت اسلامی به صف تجمعات روز کارگر حمله کنند. بنظر شما روز جهانی کارگر در مقایسه با سالهای گذشته در چه قامت و ظرفیتی برگزار شد؟   نسان نودینیان: طبعا هر سال مراسمهای روزجهانی کارگر با سالهای قبل متفاوت تر میشود. ...
سه شنبه, ۱۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
گفتگوی رادیو پیام کانادا با محمود صالحی در مورد اجرای مراسم اول ماه مه امسال، دستاوردها، دستگیری ها و راهکارها
لینک گفتگو از اینجا
 
1 2 3 4 52
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com