پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
همراه: آمادگی و فراخوانهای اعتراضی به مضحکه انتخابات در خارج کشور
https://www.youtube.com/watch?v=aZKTGEcgvgU
پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
پاسخ: ازانتخابات تا بایکوت با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=b3qZzEEV47E
پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
نگاه روز: کرونا و واکسن ۶۰ میلیون تومانی با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=cWoOt8Kscuk
پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
خط رفاه: هفت تپه: مبارزات بخش های کارگری و حلقه پیوندها با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=sExL80TLJQU
پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
گفت و گو: خودکشی برای فرار از اعدام با دکتر مهرداد درویش پور
https://www.youtube.com/watch?v=kwtoNngJjyI
چهارشنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۴۰۰
روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات شخصی و خانوادگی شما با دکتر میترا بابک
https://www.youtube.com/watch?v=BKNr-kIcHrM&t=28s
چهارشنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۴۰۰
نگاه روز: اصلاح طلبان حکومتی چوب دو سر طلا با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=8k4lieMV8FI
چهارشنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۴۰۰
زندانیان سیاسی: در آستانه ۲۰ ژوئن روز حمایت اززندانیان سیاسی با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=0kqvJIsaA-Q
چهارشنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۴۰۰
برنامه مینا احدی در کانال یک: مضحکه انتخاباتی و دادخواهان
https://www.youtube.com/watch?v=xA-TnbHgy-0
دوشنبه, ۲۴ام خرداد, ۱۴۰۰
سازمانده: مضحکه و نمایش انتخابات حکومت و برخی تاکیدات میدانی، با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=YTWRjTn7uQQ
 
1 2 3 4 198
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی