چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
معضل بیکاری در افغانستان، گفتگو با جواد طیب، فعال اجتماعی.طنز سیاسی و پیامهای بینندگان
https://www.youtube.com/watch?v=UAQc6Pu_aUU
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
سیما بهاری با کیان آذر درباره جنبش دانشجویی و فضای سیاسی حاضر
https://www.youtube.com/watch?v=ku7TYlzDeGE
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
سیما بهاری با شهلا دانشفر درباره جنبش کارگری: موقعجت و چشم انداز
https://www.youtube.com/watch?v=ME2JYS6Og8g
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
تحریمهای اقتصادی، راست و مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و رهایی
https://www.youtube.com/watch?v=1_HrqvYOPr0&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
آتنا دائمی ۴ سال پشت میله های زندان است، با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی
https://www.youtube.com/watch?v=q_SpY04X6XY
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
بی خبری از هاشم خواستار در بیمارستان. با صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار
https://www.youtube.com/watch?v=insk0iyKgU0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nMeBCOWHOXSgiZ0NsU2gHjsOT017mQhMLfb9anoKlZ1RwgvSlLH34fJo
شنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۷
میلاد رابعی با فاتح بهرامی در باره فقر فزاینده و اعتراضات مردمی
https://www.youtube.com/watch?v=n0ENnX8KLi4
شنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۷
ملاحت مرتضوی با محسن ابراهیمی در باره تروریست های جمهوری اسلامی در دانمارک
https://www.youtube.com/watch?v=0IEwxhOqqWo
شنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۷
اعتصاب مجدد سراسری رانندگلن کامیون و راه آهن و اخبار اعتراضات کارگری
https://www.youtube.com/watch?v=ShOcsJIrKSw
شنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۷
نگاه روز: ساناز سینائی با نسرین رمضانعلی-آیت الله ها اعتراف می کنند: مردم بی دین شده اند
https://www.youtube.com/watch?v=QzrbAKAH5Us
 
1 3 4 5 6 7 32
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com