در مورد خیمه شب بازی حکومت اسلامی ایران بنام “انتخابات”

خیمه شب بازی انتخابات که این حکومت در طول عمر ننگینش هر چهار سال یک بار تکرار کرده، و هر بار یکی از مهره های باندهای خود را به مردم تحمیل کرده است، بار دیگر به جریان افتاده است. در فاصله بین این دو به اصطلاح انتخابات هم ما شاهد تشدید فقر و فلا کت و تحمیل زندگی چند برابر زیر خط فقر، اعدام، زن ستیزی و بگیر و ببند بوده ایم.

حالا ابن بار هم همه سران جمهوری اسلامی با دارو دسته هایشان بمیدان آمده اند تا چهار سال دیگر یکی ازمهره های خود را بر گرده مردم سوار کنند. این دارو دسته های اوباشان حکومت اسلامی عبارتند از:

شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، جمنا: جبهه مردمی نیروهای انقلاب، جمعیت موتلفه، جبهه پایداری و بلاخره  دارو دسته احمدی نژاد.

باوجود اینکه همه اینها از یک قماشند و برای حفظ حکومت و بچاپ بچاپ بیشتر از گرده مردم کارگر و زحمتکش جامعه با هم میجنگند، ولی برای اینکه کدام دسته بتواند نقش بیشتری ایفا کند و سیاست های خود را اعمال کند، بجان هم افتاده و همدیگر را گاز میگیرند و تهدید به افشا گری میکنند.

احمدی نژاد که گویا از امر خامنه ای تمرد کرده، حالا تبلیغات برای هم کاسه اش بقایی را شروع کرده. رحیم مشایی از باند احمدی نژاد پته همه شان را روی آب انداخته و در دفاع از بقایی میگوید که «گفته اند بقایی پروند دارد، کی پرونده ندارد!» الحق که “صادقانه” اعتراف کرده است. چه کسی در این حکومت پرونده قطوری از جرم وجنایت، دزدی و فساد ندارد.

(موقعی  مشغول نوشتن این مطلب بودم در خبرها خواندم که احمدی نژاد و بفایی رد صلاحیت شده اند.) و در بین 1637 نفر نامزد این خیمه شب بازی، تنها 6 نفراز سرکرده دزدان و قاتلان تایید صلاحیت شده اند.

رئیسی نماینده باند اصول گرا که معرف حضور همه هست. شغل شریف ایشان عضویت در کمیته مرگ در سال 67 که از طرف سردسته جنایاتکاران خمینی به این پست منصوب شد، حالا نامزد ریاست باند حکومت اسلامی شده ومیخواهد مملکت “اداره” کند.

“اصلاح طلبان هم که در تمام طول عمرننگین شان شریک جرم و جنایت علیه مردم بوده اند، تلاش میکنند چند صباحی دیگر خاک بچشم مردم بپاشند و چند صباحی به عمر حکومت شان اضافه کنند. و روحانی که مورد حمایت اینها است، فقط در سال 95 نزدیک به 600 نفر اعدامی در پرونده دارد.

حالا شرایط رئیس شدن این باند چی هست؟

شرایط طبق اصل 115قانون اساسی این حکومت، رییس جمهور باید واجد شرایط زیر باشد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. و البته باید مذکر هم باشد!‌

همین شرط دارا بودن مذهب رسمی کشور، کافیست که ما این نمایش مضحک را بنام انتخابت برسرشان خراب کنیم.

این ریسمان سر درازی دارد و من اینجا به همین بسنده میکنم.

وقت آن رسیده که متحد و یکپارچه به اعتراضات خود گسترش بدهیم و بساط اوباشان را بر سرشان خراب کنیم و با به زیر کشیدن بساط ننگنن این حکومت، یک حکومت غیر مذهبی، آزاد و انسانی که رفاه مردم را تضمین کند و شایسته مردم باشد برپا کنیم.

20 آوریل 2017

1  اردیبهشت  96

ایسکرا  ۸۸۱

اینرا هم بخوانید

دو ویروس کشنده، ویروس کرونا و ویروس رژیم اسلامی

مردم ایران نزدیک به یکسال است با ویروس کرونا روبرو هستند و بیش از چهار …