صفحه ویژه “من هم شکنجه شدم”

این صفحه در حال آپدید است

…………..

نامه دادخواهی شاهرخ زمانی فعال کارگری که در زندان جمهوری اسلامی به قتل رسید

عسل محمدی از شکنجه سپیده قلیان و اسماعیل بخشی می گوید ‍

“ما هم شکنجه شدیم” کیفرخواست کارگران اعتصابی پررسی سنندج

فرزانه زیلابی، درارتباط با موضوع شکنجه اسماعیل بخشی

محمود صالحی و نجیبه صالح زاده: سخنی با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

محمود صالحی خطاب به چند نفر از نمایندگان مجلس و علی اکبرگرجی ازندریانی

نامه مجید عزیزی از زندان عادل آباد شیراز خطاب به اسماعیل بخشی. مجید عزیزی از حامیان دختران خیابان انقلاب 

او هم شکنجه شده است!

سکینه باقری همسر یک کارگر زندانی، در همبستگی با کارزار من هم شکنجه شدم

آخرین صحبتهای زهرا نویدپور 

شکنجه های اسماعیل بخشی، رسول بداقی، جعفر عظیم زاده را بهتر بشناسیم

سعید ماسوری به بهانه ١٩ دی ماه، نوزدهمین سال زندانم!

نامه ی گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به اسماعیل بخشی

……..

مطالب بیشتری در مورد “من هم شکنجه شدم” برگرفته از مدیای اجتماعی

 

اینرا هم بخوانید

صفحه ویژه درگذشت ایرج فرجاد عزیز

مراسم بزرگداشت ایرج فرجاد. پنجشنبه ۶ژانویه ٢٠٢٢ مراسم بزرگداشت ایرج فرجاد. پنجشنبه ۶ژانویه ٢٠٢٢ ساعت …