احمد مجد

بخارات «بزدلان خشونت پرهيز» در خدمت بقاي رژيم!

در پاسخ به كشتار وحشيانه جمهوري اسلامي در برابر خيزش مردمي آبانماه98، به آتش كشيدن نمادهاي حكومت سرمايه داري اسلامي (از بانك ها تا حوزه هاي علميه و مراكز و ساختمانهاي نظامي-انتظامي و ….)، اين بار ديگر حزب و سازماني مسلح يا «خشونت پيشه» در كار نبود تا بخواهد يا …

ادامه مطلب

وقتي «ماركسيستهاي خط امام» تخم دو زرده مي كنند!

در اهميت رويدادهاي دوماه اخير ايران كه خيزش مردمي آبانماه طلايه دار آن است؛ تا هلاكت قاسم سليماني توسط پهبادهاي آمريكا در عراق؛ تا تلفات سنگين تشييع فرمايشي-نمايشي همان پاسدار جنايتكار در كرمان؛ واز حمله موشكي پوشالي و بي ثمر سپاه پاسداران به پايگاه نظامي آمريكا در عراق؛تا فروافكندن هواپيماي …

ادامه مطلب

نوعي از سياست، نوعي از رويكرد به موقعيت كنوني رژيم

رويكرد سانتريستي رفرميسم «چپ» از كجا مي آيد و به كجا مي رسد اين نوشته بخش عمده يا تمام محتوايش به نقد يادداشت سياسي اخبار روز (به تاريخ بعد از ظهر امروز13ديماه98) اختصاص دارد. گو اين كه هدف يا سرشت آن نقد عام يك رويكرد و سياست است. نوشته يادشده …

ادامه مطلب

رويكرد به پراتيك 5دي چه بود و چه بايد باشد؟

امروز جمعه 6ديماه1398 «كميته سازمانده عمل كارگري» در نوشته يي به ارزيابي و تجربه 5دي پرداخته و مطلبي با عنوان « ۵ درسی که ۵ دی داد»، منتشر كرده است. از به كارگيري صناعت ادبي «جْناس» در تيتر اين نوشته كه بگذريم، نمي توان 5درس يادشده در تيتر را، دست …

ادامه مطلب

آيا هنوز هم راه قدس از كربلا مي گذرد؟! (نظري به شعار محوري تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران در 16آذر98)

در حدود 10روزي كه از تظاهرات دانشجويان در يادبود16آذر مي گذرد، محتواي شعارهاي آن (در دانشگاه تهران)، با واكنشهاي گوناگوني روبه رو شده است. در روزهاي نخست بعد از اين رويداد، مدافعان شعارهاي اين تظاهرات هم گله گذاري كردند كه چرا اين شعارها با سكوت و حمايت نشدن از گروههاي …

ادامه مطلب