آرش دشتی

کابوس انقلاب و هراس جمهوری اسلامی

همه ساله شاهد بودیم که دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آذرماه شروع می کرد به پخش کردن برنامه هایی از قیام بهمن سال ۱۳۵۷ و یا فیلم هایی را در تلویزیون و سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می کرد که با هزار چسب و سریش داستان …

ادامه مطلب

موضوع جدی است! زنان پرچم های شان را به اهتزاز در آورده اند

یادداشت روز آتشی که در هفته ی اول دی ماه ۱۳۹۶ به دست به جان آمدگان و گرسنگان و زنان و مردم افروخته شده بود، هنوز در این شهر و آن شهر شعله می کشد و دارد عمیق تر می شود. مردم به تجربه ها و سنت های انقلاب، رنگ …

ادامه مطلب

روزهایی که جمهوری اسلامی را لرزاند!

یادداشت روز: در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، هر روز برای نخواستن حکومت شکنجه و کشتار، خبری است. اما چند مقطع تاریخی در این مورد، پر رنگ  و مثال زدنی اند. ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که به سرکوب دانشجویان انجامید و حوادث کوی دانشگاه تهران نام گرفت. خیزش سال ۱۳۸۸ که …

ادامه مطلب

هفت خوان آزادی

در صفحات میانی روز نامه ی همشهری چهارشنبه ۴بهمن ۱۳۹۶، گزارشی میدانی چاپ شده تا به خوانندگان این طور القا کند که خواسته ی جوانان فقط شغل نیست. این قید( فقط) را فقط برای آن آورده که بگوید جوانان ( اصلا) ! کار نمی خواهند. در این نوشته ی کوتاه …

ادامه مطلب

لمپنیزم اسلامی و ادبیات موهن یک رئیس بی جمهور!

یادداشت روز: حسن روحانی این روز ها تند تند با خبرگزاری ها و تلویزیون دولتی مصاحبه می کند و سعی دارد وعده وعیدهای انتخاباتی اش را رفع و رجوع کند و به هر طریقی که می تواند، حافظه ی جامعه را از مصیبت هایی که دولت او و ولی فقیه …

ادامه مطلب

نمايش تهوّع آور براي إنكار كشتارها!

در روز دو شنبه ۲بهمن ۱۳۹۶ درست سه هفته پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی و زخمی و کشته شدن ده ها نفر به دست آدمکشان حکومت و دستگیری و زندانی کردن هزاران نفر به دست قداره بندان و جیره خواران جمهوری جهل و جنایت اسلامی  و حیله …

ادامه مطلب

ترس و عقب نشینی جمهوری اسلامی

تا همین جا که هنوز مردم تمام شهرها و روستاها به خیابان نیامده اند و کارگران و معلمان و کارمندان به صورت هماهنگ و سراسری دست به اعتصاب نزده اند تا حکومت را فلج کنند، برخی دستگاه های قضایی و اقتصادی رژیم به ترس و تکاپو افتاده اند تا هر …

ادامه مطلب

مرگ در معدن های زغال سنگ & طرحی برای گسترش سرکوب!

مرگ در معدن های زغال سنگ ناامنی محیط های کار در جمهوری اسلامی، پدیده ای است همزاد با این رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران. این ناامنی در معدن های فعال در جمهوری اسلامی، ضریب بسیار بالایی دارد. ریزش معدن و کشته و زخمی شدن معدنکاران از حوادث پرشمار است. …

ادامه مطلب

مولوی در بی بی سی!

انترناسیونال ٧٤٤ بنگاه خبرپراکنی بی بی سی، امسال از میانه ی آذر ماه، با یک برنامه ی تلویزیونی دو قسمتی، با آب و تاب و با بزک و دوزک به مولوی – شاعر قرن هفتم خورشیدی پرداخت. مجری و گزارشگر این برنامه ( بلور بنفش) به قونیه ی ترکیه سفر …

ادامه مطلب

سونامی حمله به دستفروشان

مدتی بود که به خاطر به راه افتادن کمپین های اجتماعی در پشتیبانی از دستفروشان، حمله ی اوباشان شهرداری تحت نام جعلی ” شهربان” که شکل تغییر یافته ی ” ستاد مبارزه با سد معبر” است، فروکش کرده بود. اما در دو هفته ی اخیر، دوباره این حمله ها در …

ادامه مطلب