یکشنبه, 29ام اردیبهشت, 1398
تکامل سیاسی ایرج مصداقی – سلطنت طلب خجول، از اسلام فاشیسم ایرانی تا ناسیونالیزم فاشیسم ایرانی
مقدمه: ایرج مصداقی با ژست چپ بعد از آزادی از زندان وارد بازار سیاست شد. آنوقتها تا سالها  بعد هنوز طرفدار اسلام سیاسی نوع فرقه رجوی بود. واین جماعت اسلامی را چپ ،انقلابی ومترقی خطاب میکرد اما بعد ها از فرقه رجوی گسست ولی هنوز با نقاب چپ ولیبرالیسم مخالف فرقه رجوی وحکومت خامنه ای بود. فشار جنبش انقلابی وطبقه کارگر(مزدبگیر) در ...
دوشنبه, 20ام اسفند, 1397
آذر ماجدی: درک از مفهوم و تعریف انقلاب
آذر ماجدی و شرکا که این روزها عمدتا مبارزه اشان با حکک و حمید تقوایی است در یک مقاله، جوابیه ای به سخنرانی حمید تقوایی در رابطه با یک سخنرانی حمید تقوایی در انجمن مارکس در کانادا  نوشته . در این مقاله آذر ماجدی تعریف ودرک  حمید تقوایی از انقلاب را محکوم کرده. حمید تقوایی معتقد است که انقلاب و تعریف ...
یکشنبه, 9ام دی, 1397
مواضع جدید ترامپ: میخ آخر به تابوت ناسیونالیسم کرد
اخیرا دولت ترامپ در مورد خاورمیانه ودیگر اقصا نقاط جهان سیاست جدیدی را ارایه داده. علنی اعلام کرده که آمریکا نمیتواند ژاندارم جهان باشد وباید نیروهای نظامی خودرا به خانه بر گرداند. عده ای فکر میکنند ترامپ دیوانه شده ومغزش از کار افتاده . اما بنظر من این واقعی ترین موضع سیاسی دولت آمریکا است که ترامپ دارد پیاده اش میکند. ...
چهارشنبه, 21ام آذر, 1397
از شیر و موز تا ساندیز مجانی– از حاج ممد مشهدی رضا تا خامنه ای
اهدای ملوکانه شیر و موز به کودکان در زمان حاج محمد مشهدی رضا و اهدای آش نذری و قیمه پلو در ماه محرم و پخش ساندیز برای مردم در زمان خمینی. بدبختی و عقب افتادگی شاه اللهی ها این است که هنوز بعد از 50 سال وقتی در 60 سال حکومت شکنجه-دیکتاتوری-ترور و اعدام پهلوی فقط مثلا 1 یا 2 سال ...
پنجشنبه, 26ام مهر, 1397
 قتل “مشکوک” خاشقچی در سفارت عربستان
هزاران قتل مشکوک وغیر مشکوک توسط حکومت عربستان وحکومت اسلامی ترکیه در داخل وخارج ودر سفارتها ودر دیگرامکان دوکشور ودر کشورهای دیگر وحتی کشورهای غربی صورت میگیرد وگرفته........................... اما چرا این یکی کوس رسوائیش به اقصا نقاط جهان رسید؟. دلیل اصلیش بنظر من تضعیف قدرت هژمونی دولت آمریکا در منطقه واستقلال وسهم خواهی هر چه بیشتر دول ترکیه و عربستان ودیگر کشورها ...
شنبه, 17ام شهریور, 1397
چی شده؟ چرا این روزها همه انقلابی وکمونیست کارگری شده اند 
بدون استثنا ، تا همین پارسال تمام جناحهای مختلف سرمایه داری چه سلطنت طلب ،چه جمهوری خواه ،چه اسلامی خواه وچه سوسیال دمکراسی خواه وغیره. همگی شعار میدادند دیگر دوران انقلابات تمام شده. دیگر دوران سرنگونی تمام شده. باید با مسالمت وانتخابات حکومتهارا تربیت کرد وسر براه کرد. میگفتند انقلاب وسرنگونی انقلابی مربوط به دوران مارکس ولنین بود. مردم از هرچه ...
سه شنبه, 30ام مرداد, 1397
لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی
پایگاه اقتصادی- اجتماعی سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم همانقدر در ایران میتواند واقعیت داشته باشد که کسی بخواهد از آب کره بگیرد. در 100 سال اخیر تمام طرفداران ریز ودرشت لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی همگی یا طرفدار رضا خان فاشیست شدند ویا طرفدار حکومت اسلامی وخمینی ویا هردو. این نمونه بارز وتاریخ این لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی است............ .سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم در کشوری مثل ایران ...
یکشنبه, 14ام مرداد, 1397
انقلاب کار ما ،صدای ما وتئوری ما است
فقط ما -کمونیستهای کارگری و حزب کمونیست کارگری در 40 سال اخیر میگفتیم جمهوری اسلامی باید بدون قید وشرط با انقلاب مردم ودر خیابانها  سرنگون بشود. ما میگفتیم انتخابات  پروژه رزیم است. اصلاح طلبی پروژه رژیم است.  رژیم چنج پروژه سرمایه داری وضد انسانی است. ما میگفتیم رژیم چنج پروژه سرمایه داری است. ما میگفتیم حکومت اسلامی، اسلام سیاسی وخمینی پروژه ...
یکشنبه, 13ام خرداد, 1397
موضع گیری علنی دولت ترامپ: میخ آخر بر تابوت سیاسی سلطنت طلبان، مجاهدین ودیگر مرتجعین طرفدار رژیم چنج
اخیرا وزیرامور خارجه آمریکا –مایک پمپئو در یک مصاحبه با صدای فارسی زبان آمریکا رسما اعلام کرد که خواهان رژیم چنج در ایران نیست ومردم باید با همین حکومت اسلامی کنار بیایند. ایشان اختلاف دولت ترامپ با جمهوری اسلامی را فقط  در محدوده کاهش دادن سهم خواهی جمهوری اسلامی در منطقه اعلام کرد. این سهم خواهی ها عمدتا در یمن،سوریه، ...
پنجشنبه, 27ام اردیبهشت, 1397
اسراییل و دمکراسی 
برخلاف ادعای چپ سنتی اسلام زده اسراییل یک کشور دمکراسی است.. بدبختی چپ سنتی این است که اصلا معنی سرمایه داری ودمکراسی را نمیداند ویا طرفدار آن است. میگوید اسراییل دمکراسی نیست چون فلسطین را اشغال کرده. چون فلسطینی هارا نابود میکند.چون آدمکشی میکند.چون نژاد پرست است. این چپ عقب افتاده واسلام زده که قبلا از حکومت خمینی دفاع میکرد وآنرا ضد ...
 
1 2 3 4
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی