جمعه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۶
سرمایه داری قرن ۲۱ و سود کثیف، قسمت دوم: صنعت مواد مخدر
طبق  آمارها ی سازمانهای جهانی و کشوریدرحدود 30 میلیون انسان معتاد به مواد مخدردر جهان وجود دارد .البته میدانیم که به دست دادن آمار دقیق از تعداد معتادین به این سادگی نیست . این آمار تنها شامل کسانی میشود که شناسایی شده و ثبت شده اند و به نوعی تحت پوششهای حمایتی و یا درمانی بودند. ولی خیلی ها هم ...
سه شنبه, ۹ام آبان, ۱۳۹۶
سرمایه داری قرن ۲۱ و سود کثیف ( قست اول )
به نظر میرسد که بحران اقتصاد سرمایه داری که  از سال ۲۰۰۸ دنیا را فرا گرفت ، هنوز هیچ امیدی برای فروکش شدنش ندارد و هنوز شرایط گردش اقتصادی و سودآوری به شرایط ایده آل نرسیده است. سالهاست که  ناتوانی سیستم سرمایه داری در سازمان دادن اقتصاد رو به رشد ، به کابوسی باورنکردنی برای مهندسین آن تبدیل شده است . ...
یکشنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۶
رفراندوم در کردستان عراق، یک بازی با شکوه ولی خطرناک
  در پاسخ به سوال جدا شدن و یا ماندن ، بدوا باید به این سوال جواب داد که آیا جدا شدن را بعنوان یک حق پایه ای قبول میکنید یا نه؟ چون پاسخ مثبت و یا منفی ، از همان اول نشان میدهد که کجا ایستاده ایم. من این حق را صد در صد قبول میکنم ، و در مورد جدایی ...
شنبه, ۱ام مهر, ۱۳۹۶
اسلام را به اروپا آوردند
سر برآوردن حکومت اسلامی در ایران، به دنبال شکست انقلاب در سال ۱۳۵۷ خورشیدی که با کمک و مهندسی قدرتهای غربی صورت گرفت، امروز برای قدرتهای سرمایه داری جهانی به یک روش کارآمد مناسب برای سرکوب هر نوع حرکت رادیکال و ضد سرمایه داری تبدیل شده است. به یقین سرکوب این انقلاب ، با استفاده از ابزارها و روشهای متداول تاکنونی ...
 
آرشیو نوشته های:
حسن جلیلی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی