یادداشتها

پارکی برای اعتراضات! & فقط حکومت عصبانی نیست!

انترناسیونال ٧٤٢ پارکی برای اعتراضات! در خبرها آمده بود که فرماندار تهران در جلسه مشترک مسئولان استانی و شورای شهر تهران گفت:” بایدیک پارک یا مکان مخصوصی را برای تجمعات و اعتراضات مردمی ساخت!” ۱- این که فرماندار در پایتخت، مقامی نمایشی است و فقط در زمان مضحکه ی انتخابات …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

  هفته گذشته شاهد تحرکی بیسابقه در جنبش کارگری بودیم. تجمع پانزده هزاره بازنشستگان در مقابل مجلس، اعتصاب قدرتمند و یکپارچه ٤ هزار کارگر نیشکر هفت تپه و شرکت فعال خانواده ها در این اعتراضات، تجمع همزمان کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان با شرکت خانواده …

ادامه مطلب

شانزده آذر ١٣٩٦، عروج چپ اجتماعی در دانشگاه ها: گفتگو با کیان آذر در مورد اعتراضات دانشجویان

خلیل کیوان: اعتراضات ۱۳ آذر یکبار دیگر بر این حقیقت که دانشگاه در ایران یک کانون مهم مبارزه سیاسی و یک عرصه از حرکت عدالتخواهانه مردم در ایران است، تاکید گذاشت. کسانیکه جنبش دانشجویی را از نزدیک دنبال نمیکنند، احتمالا بشکل مثبتی غافلگیر شده اند. شما انتظار این برآمد را …

ادامه مطلب

طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود

طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود و قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمایان و دولت اسلامی سرمایه داران قد علم میکند. مبارزات وسیع کارگران و سنت های نوینی که در سالهای اخیر در جنبش کارگری شکل گرفته، طبقه کارگر را در موقعیت کاملا ویژه ای قرار …

ادامه مطلب

ایران : سرزمین  برکت و گنج قارون- از رضا قذاق مهتر و علی گدا روضه خان تا ثروتمندترین مردان دنیا

میگویند ایران سرزمین برکت است. روی گنج خوابیده. از طلای سیاه گرفته تا دیگر برکات الهی ، همه شامل حالش است.  اما چرا این ثروت بی انتها و”برکت اللهی” برای اکثریت قاطع مردم در ایران باعث فقر مطلق، گرسنگی، بی عدالتی وبی حقوقی مطلق گشته؟ وقتی صحبت از برکت اللهی …

ادامه مطلب

سرمایه داری قرن 21 و سود کثیف، قسمت دوم: صنعت مواد مخدر

طبق  آمارها ی سازمانهای جهانی و کشوریدرحدود 30 میلیون انسان معتاد به مواد مخدردر جهان وجود دارد .البته میدانیم که به دست دادن آمار دقیق از تعداد معتادین به این سادگی نیست . این آمار تنها شامل کسانی میشود که شناسایی شده و ثبت شده اند و به نوعی تحت …

ادامه مطلب

ناسیونالیستها از تفرقه نان میخورند

ناسیونالیزم در استان خوزستان مثل همه جای دیگر بدرجه ای وجود دارد. اما در بین مردم عرب زبان این استان با وجود احزاب و سازمانهای ناسیونالیستی در سالهای اخیربدرجه ای رواج بیشتری یافته است. احزاب و سازمانهایی از جمله تضامن دمکرات اهواز و خلق عرب همواره مردم را به تظاهرات …

ادامه مطلب

به اردوی “راهیان مرگ” باید پایان داده شود

بنا به اخبار منتشر شده از سوی آموزش و پرورش یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر شهرستان نظرآباد در استان البرز، ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۱ آذر در جاده سوسنگرد تصادف کرد که در جریان آن دو معلم زن، پنج دانش آموز دختر به همراه کمک راننده جان خود …

ادامه مطلب

مکتب قرآن و سلفی گری در کردستان

پیشینه و موقعيت امروز مکتب قرآن تا قبل از انقلاب سال 57 کسی در ایران یا در شهرهای کردستان این جریان را که میکوشید در مقابل چپ و گرایش کمونیستی آندوران ابراز وجود کند نمیشناخت. تقابل دیگر این جریان در همان دوران با اسلام نوع شیعه بود که داشت به …

ادامه مطلب

شانزده آذر و زلزله در کردستان

ایسکرا: شانزده آذر اعتراضات کارگری دانشگاه ها در ایران شتاب میگیرد، دانشجویان دست به تجمع و اعتراض میزنند. پرچم خواستهایشان را بلند میکنند و با اعتراضات گستره نارضایتی شان علیه حکومت اسلامی به نمایش میگذارند! در کردستان چه خبر بود؟   نسان نودینیان: ١٦ آذر روز شناخته شده ای در …

ادامه مطلب