یادداشتها

جمهوری اسلامی در منگنه فشار! حضور مزدوران حکومت اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار را ما میتوانیم به رسوایی آنها تبدیل کنیم.

ما هر ساله در داخل سالنها و یا مقابل سازمانی جهانی کار (ای ال او)  حضور داریم. که بگوییم کسانی که از طرف خانه کارگر و شوراهای اسلامی در این اجلاس حضور دارند، نماینده کارگران نیستند. اینها نمایندگان تشکلهای زرد هستند. و نمایندگان دولت و کارفرما هم مزدورانی هستند که …

ادامه مطلب

کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار؛ روزگار غریبی است نازنین!

” تا اومدم به خودم بجنبم دیدم بین زمین و آسمان در پروازم! حواسم بود که سرم زمین نخورد با پا آمدم روی زمین. صدای شکستن چیزی را شنیدم. نگاه به پام کردم نوک استخوان را دیدم. خون نمی زد بیرون، نگران شدم. فریاد کشیدم به دادم برسند، فرصت نبود. …

ادامه مطلب

تشکل کارگری امر خود کارگران است

کارگر کمونیست: حزب کمونیست کارگری در ادبیاتش دائم بر این نکته که ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است، تأکید می کند. اهمیت و معنای واقعی این شعار چیست؟   کاظم نیکخواه: فکر میکنم امروز این یک حکم بسیار بدیهی باشد که تشکل کارگری امر خود کارگران است. فضای اعتراضات …

ادامه مطلب

جمع آوری امضا برای آزادی اسماعیل عبدی کافی نیست!

کارگر کمونیست: اسماعیل عبدی اکنون مدتی است که در زندان و در اعتصاب غذا به سر می برد. ابتدا اگر امکان داشته باشد، لطفا به ما بگویید که اسماعیل عبدی به چه جرمی در زندان است و اکنون چه مدت است که او در اعتصاب غذا به سر می برد؟ …

ادامه مطلب

این برای الله است!

  خبرگزاری بی بی سی با آب و تاب از شوک شدن مردم لندن گزارش داد که آنهایی که دیروز با اتوموبیل مردم را زیر گرفتند و بعدا به جان عابرین افتادند و به دخترجوانی با چاقو حمله کردند فریاد میزدند که این برای الله است! اولا، آن جوانی که …

ادامه مطلب

بعد از “انتخابات”

مضحکه انتخابات حکومت تمام شد. کاندیداهایی آمدند و همدیگر را به دزدی و اعدام و دیوارکشی در پیاده روها و سرکوب زنان متهم کردند و نهایتا روحانی برنده این خودافشاگری ها شد. روحانی آمد و در ادامه سیاست های چهار سال گذشته تعرض به کارگران و زنان را شروع کرد. …

ادامه مطلب

ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی

مصاحبه با حمید تقوایی: انترناسیونال: روزنامه سیاست روز که طرفدار روحانی است در سرمقاله یکی از شماره های اخیر خود آمار ۲۳ میلیون رای به روحانی را دلیل این دانسته است که همه این تعداد از شغل و معیشت مناسب برخوردارند. و چون رضایت داده اند در چهار سال آینده …

ادامه مطلب

مصاحبه با علی جوادی: ترامپ و تغییر سیاست در آمریکا

انترناسیونال: هفته گذشته ترامپ به کشورهای عربستان و اسرائیل سفر کرد. نتیجه این سفر را چگونه ارزیابی می کنید و چه تاثیری در توازن قوا و بویژه موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه گذاشت؟ علی جوادی: اجازه دهید قبل ازپاسخ دادن به این سئوال كه نتایج این سفر را چگونه ارزیابی …

ادامه مطلب

سازمان جهانی کار، اهداف و سیاستها

با شهلا دانشفر در برنامه گفتگو در کانال جدید سیما بهاری: قرار است این اجلاس در فاصله ٥ تا ١٦ ژوئن (١٥-٢٦ خرداد) برگزار شود. ترکیب شرکت کنندگان این اجلاس ها چگونه است و مشخصا چه برنامه و اهدافی را دنبال میکنند؟ شهلا دانشفر: بنا بر اساسنامه سازمان جهانی کار، …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال ۷۱۴ یک موفقیت بزرگ حکم تبرئه خواهران آتنا دایمی صادر شد! آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام با اتهاماتی امنیتی با ٧ سال حکم در زندان است. او در اعتراض به حکم دو خواهرش انسیه و هانیه از ١٩ فروردین دست به اعتصاب …

ادامه مطلب