پریسا پوینده

مراسمی که پیامش دادخواهی، مبارزه و همبستگی بود

صدای معترضین آبانماه و دادخواهی خانواده ها توجه جامعه بین المللی را بهمراه دارد! اعتراضات آبان نقطه عطفی در مبارزات مردم در چهار دهه اخیر بود چرا که کل رژیم را نشانه گرفت و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر در سطح جامعه و رو به مردم دنیا …

ادامه مطلب

در معرفی یک کارزار

گفتگو با پریسا پوینده  دبیر تشکیلات کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام کارگر کمونیست: به تناسبی که اعتراضات در سطح جامعه گسترده تر میشود، رژیم نیز بر سرکوبگری هایش شدت داده است، فکر میکنید این سرکوبگری ها چه تاثیر معینی بر …

ادامه مطلب

کنفرانس به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

انترناسیونال 821 بیست ژوئن برابر با سی‌ام خرداد، یادآور کشتار هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب در دهه شصت و نیز خیزش اعتراضی سال ۸۸ و کشته شدن ندا آقاسلطان است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان هر ساله اقدامات و فعالیت‌هایی را دربزرگداشت این روز، جهت رساندن صدای زندانیان سیاسی …

ادامه مطلب