چهارشنبه, ۲۱ام آبان, ۱۳۹۹
هفت تپه قلب تپنده جنبش کارگری
قریب به پانزده سال است که کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم مواجه بودن با انواع سرکوب ها و توطئه و ترفندهای حکومت و کارفرما، بی وقفه و بی امان مبارزات خود را پیش برده و با انبوهی از تجارب و دستاوردهای کم نظیر به نقطه کنونی رسیده اند. در طول این سالها هفت تپه زیر ضربات سخت و سرکوب وحشیانه دوام ...
چهارشنبه, ۲۳ام مهر, ۱۳۹۹
« دستمزد منطقه ای – صنعتی ، شگردی برای سرکوب و قیچی حداقل دستمزد »
در ایران زیر سلطه حکومت ضد انسانی و ضد کارگری جمهوری اسلامی هر سال با تعیین حداقل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر تلاش می شود  بار بحران و ورشکستگی اقتصادی که هر روز نسبت به روز قبل در حال افزایش است را بر سر کارگران آوار شود. اکنون بنا به اظهار بسیاری از مقامات حکومتی بیش از هفتاد درصد از ...
چهارشنبه, ۹ام مهر, ۱۳۹۹
کارِ ارزان ، جانِ ارزان
شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن همچنان اوضاع را به شدت نگران کننده و خطرناک نشان می دهد. در نتیجه گسترش این بیماری از همان ابتدا زندگی عادی بسیاری از مردم فلج شد، درآمد ها کاهش یافت، بیکاری و فقر ناشی از آن افزایش پیدا کرد و بسیاری هم به کام مرگ فرستاده شدند. کشورهای زیادی این نکته را دریافتند ...
چهارشنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۹
« مناطق آزاد جایی امن برای غارتگری و استثمار کارگران »
تقسیم طبقه کارگر ، شقه شقه کردن و ایجاد تفرقه و جدایی میان کارگران ، ترفند همیشگی سرمایه داری حاکم بوده که تلاش میکند در دل بحران های پیاپی و متعددی که با آن مواجه است برای حفظ بقای خود بکار بندد. اشکال مختلف قراردادهای کاری کارگران از قبیل رسمی، پیمانی، قرارداد دائمی، قرارداد موقت، روزمزدی و … در قالب ساختارهای ...
چهارشنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۹
نیشکر هفت تپه قلب پر تپش جنبش کارگری
قریب به هشتاد روز است که جدال و مبارزه دو اردوگاه " کارگر و سرمایه " در هفت تپه در جریان است. اگر اعتصاب بخشی از کارگران این مجتمع بزرگ کارگری با مهلتی پانزده روزه به حال تعلیق درآمده، اما  اعتراض آنان در اشکال دیگری ادامه دارد و  در عین حال اعتصاب کارگران اخراج شده از بخش های فنی و غیر ...
 
آرشیو نوشته های:
پویان پیروز
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی