دوشنبه, ۵ام اسفند, ۱۳۹۸
پاسخ: جمهوری اسلامی پس از شکست انتخاباتی مصاحبه با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=MVJJJs8Fvbs
دوشنبه, ۵ام اسفند, ۱۳۹۸
اکس مسلم: در رابطه با ۸ مارس ۹۸
https://www.youtube.com/watch?v=AIiobTxDfz4
دوشنبه, ۵ام اسفند, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: کار حرفه ای کودکان باید متوقف شود!
https://www.youtube.com/watch?v=Gg9xQfVeUsI
دوشنبه, ۵ام اسفند, ۱۳۹۸
باهم: روندهای سیاسی در افغانستان؛ گفتگو با بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی
https://www.youtube.com/watch?v=t8ho4SGiEj0
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
پخش مستقیم: فضای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و انتخاباتش را در شهرهای ایران گسترش دهیم
https://www.youtube.com/watch?v=Ud2ZQrBr-u0
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
میزگرد: خامنه ای و انتخابات
https://www.youtube.com/watch?v=eLCJrLjtKXs
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
میزگرد: مردم سرنگونی را انتخاب کرده اند!
https://www.youtube.com/watch?v=5ovCE31ysq0
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: به اذیت وآزار فعالین دفاع از حقوق کودکان باید پایان داد با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=0peR5kF5tk4&fbclid=IwAR2l-W8NALhkDDpcRW1gRG9seW3k3KcyJ4w5pLfLeye9TG97BWEwNLb0ueY
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است! با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=Sb65ihhfJYw&t=3s
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
پیام حمید تقوائی: انتخاب ما مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است
https://www.youtube.com/watch?v=A1q4dNHYSF0&fbclid=IwAR3gN7Do_nMBIkXEvrVmOl0TY_BEogyY0czWNyROusFLgARwPDfA2omDbpo
 
1 2 3 98
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com