پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه به چپ: شانزده آذر ۹۸ طنین خیزش آبان
https://www.youtube.com/watch?v=MQbZda96gXo
پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
رو در رو: خیزش انقلابی آبان ۹۸ و چشم انداز آینده
https://www.youtube.com/watch?v=2OGuAoraXxs
پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
همبستگی: جدیدترین اخبار پناهندگی و مسائل پیرامون دنیای پناهجویان- با عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=-PtX8ukiPq8
پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: تظاهرات میلیونی مردم در عراق- با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=CWlOCJ_KQs0
پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
اکس مسلم: در رابطه با جنبش دانشجویی در روز ۱۶ آذر
https://www.youtube.com/watch?v=GesOMkZlW5c
پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
پیام حمید تقوائی: به مناسبت ۵ دی روز بزرگذاشت جانباختگان خیزش آبان ۹۸
https://www.youtube.com/watch?v=9ua1BgI7Wrk
سه شنبه, ۱۹ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: بودجه سال ۹۹بودجه فقر بیشتر-شادی شوشتری با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=u7YEbFCyZGk
سه شنبه, ۱۹ام آذر, ۱۳۹۸
ارزیابی از نقش و جایگاه ۱۶ آذر ۹۸ و پاسخی به منتقدین
https://www.youtube.com/watch?v=tbLuCD_spNg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sKOGNALOTO0wE-VUcdRFyjnge3InpT90C_Ahxcx6ZuKFOP7b1kjQ81K8
دوشنبه, ۱۸ام آذر, ۱۳۹۸
شانزده آذر ۹۸ در دانشگاه های ایران، برنامه پخش مستقیم
https://www.youtube.com/watch?v=5aRePbSG6yE
دوشنبه, ۱۸ام آذر, ۱۳۹۸
اکس مسلم – اسلام و کشتار مخالفین
https://www.youtube.com/watch?v=6b5LTBxc0w4
 
1 2 3 84
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com