شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
سازمانده: گرامیداشت خیزش آبان ماه در ابعادی اجتماعی – شهلا دانشفر با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=SCPSh56rY58
شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
کارگران و یک دنیای بهتر: جدالی سخت در نیشکر هفت تپه؛ پیام جوانمیر مرادی به مناسبت سالگرد خیزش آبانماه
https://www.youtube.com/watch?v=7LwvoBX_HTs
شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
همبستگی (فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی): جان باختگان کانال مانش – با عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=YZtPr0OmigA
شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
نگاه روز: مسلخ کرونا و بیتفاوتی مسئولان حکومت اسلامی ایران- سودابه عباسی با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=sOAVwCRVtaQ
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
پاسخ: تروریسم اسلامی و آزادی بیان – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=o8VZfo6I1Ik&t=328s
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
گفت و گو: بررسی سالگرد خیزش آبان ۹۸ – سیما بهاری با ایرج مصداقی و اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=f0cfIPnqb80
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
گفت و گو: “دختر آبادان” نمونه بارز زن ستیزی اسلامی – با داریوش معمار و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=Q6K1lCfobQQ
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
میزگرد: کردستان و خیزش آبان ۹۸ – کیوان جاوید با نسان نودینیان و عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=OhuI0C93ycY
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
روانشناسی برای همه: آموزش به والدین برای جلوگیری از آزارهای جنسی به کودکان – با دکتر میترا بابک
https://www.youtube.com/watch?v=vpJVz4EvyEM
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
نه به اعدام: در گرامیداشت خیزش آبان ۹۸ – نوشین کدخدایی با پریسا پوینده
https://www.youtube.com/watch?v=sTwdRXQ8e8c
 
1 2 3 142
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی