چهارشنبه, ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۹
پاسخ: از لبنان تا ایران: جمهوری اسلامی زیر ضرب – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=_RO_o4xYAek
چهارشنبه, ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: طرح گشایش اقتصادی روحانی – سودابه عباسی با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=27-wOEBhJdQ
چهارشنبه, ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۹
میزگرد: با اعتصاب عمومی علیه اعدامها در ایران – با شیرین شمس، شیوا محبوبی و حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=S5Y9sh0QMz8
چهارشنبه, ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: علیه اعدام، جنبشی برای سرنگونی – سیما بهاری با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=6CrdFyDcjNU
چهارشنبه, ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۹
رو در رو: جمهوری اسلامی عامل شیوع کرونا در زندانها – محمود احمدی با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=wIpZ0xkRJhw
سه شنبه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: کرونا همچنان جان زندانیان را تهدید می کند – داوود غفاری با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=f4kZovJZ8Kw
سه شنبه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۹
کودکان مقدمند: دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه – سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=pBloNBqzm_k
سه شنبه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۹
رو در رو: فرزند ۱۴ ساله ام مهدی را چه کسانی کشتند؟ گفتگوی محمود احمدی با رضا سلمان زاده
https://www.youtube.com/watch?v=4lt5lfb_5yM
سه شنبه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: با سلاح اعتصاب برای لغو اعدامها در ایران – کیوان جاوید با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=IgXRneZ72So
سه شنبه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۹
باهم: لویی جرگه نماینده مردم نیست – نیلوفر لنگر ومختار وفایی -افغانستان جهنم خبرنگاران -با الیاس احساس
https://www.youtube.com/watch?v=Ew2o2FdPwkc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h4LPRyBzyUf1M0DJQaDWKOPNEBCWd2zJtNx-OMSAvTXer7EjRXUFchJQ
 
1 2 3 128
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی