دوشنبه, 15ام آذر, 1400
سخنرانی اختتامیه حمید تقوایی در کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=N6CJ3E_UgnM
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
گفتگو: کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری گفتگو با هرمز رها و کیوان جاوید
https://www.youtube.com/watch?v=yDviLdCEQCY
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
همراه: کنگره حزب، دادگاه حمید نوری و دفاعیات او مصاحبه با سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=zafMmCgvVpU
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
برای آزادی زندانیان سیاسی: بررسی دادگاه حمید نوری گفتگو با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=4cOiGRIf_zs
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
خط رفاه: درسها و تجارب اعتراضات مردم اصفهان گفتگو با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=FdBbXPcxME8
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
گفت و گو: حفظ تمامیت ارضی، تجزیه طلبی گفتگو با ناصر اصغری
https://www.youtube.com/watch?v=acfqtVRXINU
پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات مربوط به مشکلات جنسی شما با دکتر میترا بابک
https://www.youtube.com/watch?v=kqWzCg2IzKA
سه شنبه, 9ام آذر, 1400
همراه: (آمریکای شمالی)کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری گفتگو با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=OAjXHWzfOPY
سه شنبه, 9ام آذر, 1400
کودکان مقدمند: منع خشونت علیه زنان، دفاع از حقوق کودکان است! گفتگو با توکتم جهانگیری
https://www.youtube.com/watch?v=sBoCFeokA2s
سه شنبه, 9ام آذر, 1400
نه به اعدام: اعدام آرمان عبدالعالی و دادگاه حمید نوری گفتگو با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=AwaQfNG6uZg
 
1 2 3 229
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی