سه شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۴۰۰
کودکان مقدمند: سازماندهی اعتراضات برای دفاع از حقوق کودکان. سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=dX0zjKxgYbo
سه شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۴۰۰
نه به اعدام: صدور کیفر خواست حمید نوری در سوئد، با ضرغامی اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=vHCKvSvewBM
سه شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۴۰۰
برای آزادی زندانیان سیاسی: اعتراضات خوزستان و شهر های دیگر. شیوا محبوبی
https://www.youtube.com/watch?v=CiolFdp8K0Y
سه شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۴۰۰
چگونه جمهوری اسلامی از خانواده مقتول ، قاتل میسازد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد
https://www.youtube.com/watch?v=Md3v1_iynQk
دوشنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۴۰۰
پخش زنده: ادامه فضای اعتراضی در شهرها و اعتراضات سراسری خارج کشور علیه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱مرداد
https://www.youtube.com/watch?v=Itz3nLP0IHE
دوشنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۴۰۰
باهم: طالبان و رسانه ها؛ مجیب خلوتگر – جبهه مبارزه با طالبان، عظیم بشرمل
https://www.youtube.com/watch?v=wW9QSHKQ4rE
دوشنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۴۰۰
پخش زنده: اعتراضات در شهرها و استانها ادامه دارد
https://www.youtube.com/watch?v=K5S84jBikrg
دوشنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۴۰۰
همبستگی: المپیک، پناهندها و پناهجویان. گفتگو با عبدالله اسدی و محسن شریفیان
https://www.youtube.com/watch?v=kvh8B-dFvsw
دوشنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۴۰۰
سازمانده: سازماندهی در دل اعتراضات جاری گفتگو با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=pkjO_3vUWAI
پنجشنبه, ۷ام مرداد, ۱۴۰۰
پاسخ: انقلاب یا فروپاشی؟ گفتگو با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=kcBa_PpfdI4
 
1 2 3 206
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی