جمعه, ۱ام مرداد, ۱۴۰۰
در خوزستان چه می گذرد. گفتگو با شهلا دانشفر و کاظم نیکخواه
استان خوزستان که زمانی یکی از حاصلخیزترین و پرآب ترین استان های ایران بود جایی که نخلستان های سرسبزش با شط ها و رودخانه های حیات بخش اش، الهام بخش ده ها و صدها ترنم و  ترانه بود، تالاب هایش هر ساله مهمان دهها میلیون پرنده زیبای مهاجر بود افسوس برهوتی است  که  امروز از بی آبی و بی برقی ...
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
گفت و گو: تحقیقات کیفری و محاکمه رئیسی گفتگو با پریسا پوینده
https://www.youtube.com/watch?v=LJOpIpjlUCU
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
اکس مسلم: چرا مسئله حجاب برای جریانات اسلامی حائز اهمیت بسیار است
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTR5EYdWxw
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
پخش زنده: همراه و همگام با مردم معترض شهرهای خوزستان. گفتگو با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=8KusUSKK9qk
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
برای آزادی زندانیان سیاسی: در ارتباط با محاکمه حمید نوری در سوئد. با حسن نایب هاشم
https://www.youtube.com/watch?v=3KhYsIRJEYI
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
کودکان مقدمند: واکسیناسیون فوری! – جان کودکان در خطر جدی است!- سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=wbMpY-TVLTI
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰
باهم: زنان علیه طالبان – با ناجیه افشاری و زهرا فیاضی
https://www.youtube.com/watch?v=H4fdFXqZ9JY
دوشنبه, ۲۸ام تیر, ۱۴۰۰
طرح ربایش مسیح علینژاد، اعتراضات در کوبا، برنامه نگاه به چپ
https://www.youtube.com/watch?v=f10ZIRXMj0Y
دوشنبه, ۲۸ام تیر, ۱۴۰۰
نه به اعدام: ربایش مسیح علینژاد، دادگاه حمید نوری، خوزستان و مشکل بی آبی. با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=UDesg0Ll7Jg
یکشنبه, ۲۷ام تیر, ۱۴۰۰
سازمانده: مفهوم سیاست و جایگاه تحزب سیاسی – با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=pe2FPLT4Os0
 
1 2 3 204
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی