شنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۹
گسترش اعتصابات کارگری و اوضاع جامعه, میزگردی با شرکت حمید تقوایی، کاظم نیکخواه، اصغر کریمی، و شهلا دانشفر
انترناسیونال: شهلا دانشفر! با اعتصاب کارگران نفت، اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران توجه بیشتری به خود جلب کرده است. کارگران نفت حرکت خود را با کارزاری با هشتگ دفاع از حقوق شروع کرده اند، این اعتصابات چه ابعادی داشته و کارزار دفاع از حقوق به چه معناست و چرا از جانب کارگران نفت مطرح شده و چه جایگاه و اهمیتی ...
جمعه, ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: از مسعود ناصر حجتی تا مصطفی صالحی – سودابه عباسی با کیوان جاوید
https://www.youtube.com/watch?v=Xpk_vf6j8mk&t=14s
جمعه, ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۹
کارگران و یک دنیای بهتر: برنامه ویژه اعتصاب نفت ودیگر مراکز کارگری با پیامی از حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=IAEJJ2e7I7A
جمعه, ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۹
اکس مسلم: کارناوال عاشورا و جنبش اسلام سیاسی – با ایمان سلیمانی امیری و نسترن گودرزی
https://www.youtube.com/watch?v=Kege78LSdVg
جمعه, ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۹
پخش مستقیم: اعتراض علیه جمهوری اسلامی بخاطر اعدام مصطفی صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=33bJp8biFm4
پنجشنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: مصطفی صالحی از دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ را اعدام کردند – کیوان جاوید با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=vi5hWE-lwIU
پنجشنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: اعتراض علیه کشتار کولبران و واکنش جمهورى اسلامى- سودابه عباسی با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=-yOYTtWD6H8
سه شنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: جنجال و سردرگمی بر سر کنکور – داوود غفاری با سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=QK51hh_81qc
سه شنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۹
پخش مستقیم: اعتصاب عمومی و اعتصابات سراسری همه جانبه را ایجاد و برقرار کنیم
https://www.youtube.com/watch?v=8Y3K7WWL1wg
سه شنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: در پورتلند چه خبر است؟ – سیما بهاری با مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=SR8XB475cLA
 
1 2 3 127
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی