فضا برای قاچاق کماکان مساعد است! 
سپاه قاچاق

  ” کاهش قاچاق متناسب با واردات نیست و واردات غیررسمی، سهم واردات رسمی را گرفته است. همین امر نشان دهنده این است که اگرچه فضا برای واردات تنگ تر شده؛ ولی برای قاچاق کماکان فضا مساعدتر است”.محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات جمهوری اسلامی.   دولت روحانی در سه سال گذشته با تاکید بر راه اندازی […]

 
 
مهمترین اخبار روز جهان   ایران   اقتصاد   سیاسی   اجتماعی   کارگری   زنان
 
 
از میان یادداشتها
جليل جليلى
توهین و تحقیر جنسى و نژادى باید ممنوع شود
روزنامه ”طرح نو‟، در شماره ۸۶۸ به تاریخ ۳۰ تیر ۹۵، با درج مطبى تحت عنوان “هفت خوان رستم”، زبان لمپنى خود را بكار ميگيرد تا يكبار ديگر بوى كثيف يك فرهنگ اسلامى، شوينيستى مردسالارانه و ضد زن را در جامعه اطراف خود پخش كند. زبان اين روزنامه البته آلوده به توهين ملى و نژادى عليه مردم ترك زبان هم هست.  در فرهنگى كه سر دبير و گردانندگان روزنامه طرح نو مدافع و مبلغش هستند، تحقير زن و توهين هميشگى عليه زنان پيش فرض است. در اين فرهنگ متعفن و در اين زبان لمپنى براى تحقير كردن ديگران، آنها را ...
محسن ابراهیمی
پدیده دونالد ترامپ (۳)
جینگوئیسم نابهنگام!در میان مردمی خسته از سیاستمدارانی دروغپرداز که شبانه روز در مورد مهمترین موضوعات زندگی دروغ تحویلشان میدهند قاعدتا جایی برای شخصیتها و نیروهایی پیدا میشود که خود را متفاوت از دست اندرکاران قدرت حاکم و بویژه اپوزیسیون آنها نشان میدهند. بی اعتمادی به نهادهای سیاسی و احزاب طبقه حاکم در کشورهای سرمایه داری از جمله در دموکراسیهای غرب موج میزند. در متن این بی اعتمادی است که چهره هایی مثل دونالد ترامپ با ملغمه ای از اظهارات و اداهای پوپولیستی در میدان سیاست مطرح میشوند و به امید – اگر چه واهی – بخشهایی از جامعه تبدیل میشوند.ترامپ ...
 
 
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com