حمید تقوایی

شوراهای کارگری، حزب و قدرت سیاسی

یکی از نتایج شرایط و فضای انقلابی حاضر مطرح شدن ضرورت تشکیل شوراهای واقعی و مردمی از جانب فعالین و چهره های جنبش کارگری است. این گفتمان تازه آغاز شده اما از همین ابتدا مهر شرایط انقلابی و توازن قوای تازه میان کارگران و رژیم را برخود دارد. کارگران اساسا …

ادامه مطلب

باید مقابل تلاشهای سرکوبگرانه و تفرقه افکنی های قومی- مذهبی حکومت ایستاد

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی در مورد حمله مسلحانه در اهواز   کیوان جاوید: اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد حمله مسلحانه در اهواز با افشاگری از جمهوری اسلامی شروع میشود. آیا نمیبایست ابتدا به حمله مسلحانه به نیروهای نظامی رژیم اشاره میشد و این عملیات محکوم میگردید؟ حمید تقوائی: …

ادامه مطلب

جایگاه و اهمیت شوراها در شرایط حاضر

پرسش از حمید تقوایی:   تاکید رهبران کارگری گروه ملی اهواز و هفت تپه بر ضرورت تشکیل شوراهای مستقل کارگری و مردمی در تجمع کارگران این دو مجتمع بازتاب گسترده ای در مطبوعات و مدیای اجتماعی داشت و مورد توجه وسیع قرار گرفت. در این رابطه با حمید تقوایی گفتگو میکنیم. …

ادامه مطلب

ویژگی های یک حزب رهبر

انترناسیونال 777 این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است   محمد کاظمی: شما اخیرا در پیامی خظاب به مردم ایران گفته اید: “شما با مبارزاتتان علیه جمهوری اسلامی این حکومت را در آستانه سقوط قرار داده اید. هر روز که به سرنگونی این حکومت نزدیک تر …

ادامه مطلب

چهار رکن رهائی جامعه

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی درباره “منشور انقلاب و رهائی جامعه”   محمد کاظمی: اخیرا حزب کمونیست کارگری سندی تحت عنون منشور انقلاب و رهائی جامعه منتشر کرده است. این منشور از چهار رکن تشکیل میشود که عبارتند از: معنی سرنگونی حکومت اسلامی، اقدامات فوری دولت برآمده از انقلاب، دخالت …

ادامه مطلب

آینده از آن ماست! پیام حمید تقوائی به مردم ایران

انترناسیونال 775 به شما مردم آزاده ایران درود می فرستم. شما با مبارزاتتان علیه جمهوری اسلامی این حکومت را در آستانه سقوط  قرار داده اید. هر روز که به سرنگونی حکومت نزدیک تر میشویم این سئوال هم بیشتر در اذهان عمومی و در جامعه مطرح میشود که چه نیروئی میتواند …

ادامه مطلب

مردم ایران همرزم و همراه شما هستند; پیام حمید تقوائی به مردم آزاده و مبارز عراق

مبارزات و اعتراضات گسترده شما در شرایط دشوار و غیر قابل تحملی که دارو دسته های جنایتکار اسلامی و دولت دست ساز قومی- مذهبیبر جامعه حاکم کرده اند نوید بخش آینده ای روشن و جامعه ای آزاد و انسانی است. آینده ای عاری از باندها و نیروهای قومی- مذهبی-عشیرتی و …

ادامه مطلب

حرف آخر را مردم میزنند. نگاهی به جنگ لفظی میان فاشیسم آمریکائی و فاشیسم اسلامی

بالا گرفتن جنگ لفظی بین دولت ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی یک بار دیگر موضوع سیاست دولت آمریکا در قبال رژیم اسلامی را در مرکز توجه افکار عمومی و در رسانه ها و مدیای اجتماعی قرار داده است. در رسانه های آمریکائی منتقد ترامپ، یعنی اکثر رسانه های آن کشور، …

ادامه مطلب

در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران

در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران انترناسیونال ۷۷۳ حمید تقوایی در خبرها بود که ائتلافی تحت نام “شورای دموکراسی خواهان ایران” هفته گذشته دومین کنفرانس خود را در شهر کلن المان برگزار کرده است. نگاهی به ترکیب شرکت کنندگان و بیانیه پایانی کنفرانس نشان میدهد که ما با …

ادامه مطلب

گفتگو با حمید تقوائی در مورد دور تازه برآمد جنبش انقلابی، منشور انقلاب و اشکال سازماندهی

خلیل کیوان: روزهای شنبه و یکشنبه نهم و دهم تیرماه اعتراض مردم خرمشهر و آبادان به آلودگی آب شرببه تقابل با نیرویهای انتظامی کشیده شد. مردم بطور گسترده به جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر پرداختند و شعارهای تندی علیه حکومت سر دادند. بدنبال آن مردم در شهرهای اهواز، سربندر …

ادامه مطلب