شهلا دانشفر

کرونا: کمبود پرستار و اخراج پرستاران!

با گسترش اپیدمی کرونا در ایران، کارفرمایان خصوصی و دولتی در ایران از این بحران استفاده میکنند و دست به اخراج های وسیع، تعطیل مراکز کار، لغو قراردادهای موقت کار و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران  میکنند. این مفتخوران فشار معیشتی سنگینی را به صدها هزار کارگر و خانواده های …

ادامه مطلب

دستورالعملی برای روز جهانی کارگر

اول مه روز جهانی کارگر که اساسا روز به چالش کشیدن ستم و بربریت سرمایه داری است، در شرایط امروز که بشریت در تمام جهان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم میکند، جایگاه و معنای ویژه ای دارد. اول ماه مه کیفرخواستی علیه سرمایه داری و توحش و بردگی …

ادامه مطلب

اعلام حداقل دستمزدها و به هم ریختگی حکومت

روز ٢١ فروردین سرانجام بعد از کشاکش های فراوان در میان حکومتیان و کمیته مزدشان میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ تعیین شد. بر اساس این تصمیم جنایتکارانه میران آن یک میلیون و هشتصد و ٣٥ هزار تومان، یعنی بازهم چند بار زیر خط فقر تعیین شد. این جانیان با ادعای …

ادامه مطلب

روز جهانی کارگر در دل بحران جهانی کرونا

اول مه از راه میرسد. این روز که اساسا روز به چالش کشیدن ستم و بربریت سرمایه داری است، در شرایط امروز که بشریت در تمام جهان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم میکند، نیز جایگاه و معنای ویژه خود را دارد.   بحران کرونا، بحران جهان سرمایه داری امروز …

ادامه مطلب

محیط های کار باید تعطیل شوند

کرونا همچنان در محیط های کار قربانی میگیرد و جانیان اسلامی و کافرمایان جنایتکار و مفتخور همچنان در برابر تعطیلی محیط های کار مقاومت میکنند. تعطیل نکردن محیط های کار یک جنایت آشکار از سوی حاکمیت و سرمایه داران حریص و مفتخور و جنایتکار است. تعطیل محیط کار و تامین …

ادامه مطلب

اعتصاب عمومی راه مقابله موثر با کرونا و حکومت

در ایران مقابله  مردم با کرونا از مقابله مستقیم با رژیم جنایتکار حاکم جدا نیست. جمهوری اسلامی که خود عامل شیوع گسترده این بیماری هولناک است، با مقاومت در برابر تعطیلی محیط های کار،  با  آزاد نکردن زندانیان و با  تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر مردم و بیکارسازیهای گسترده …

ادامه مطلب

آزاد نکردن زندانیان یک جنایت است

از همان روز آغاز بحران کرونا یک دغدغه مهم خانواده های زندانیان و همه مردم خطر گسترش دامنه این بیماری خطرناک به زندانها بوده است. جانیان اسلامی که با نگهداشتن مردم در بیخبری از ابعاد گسترش بیماری خطرناک کرونا و اشاعه اخبار دروغ، با  ادامه پروازها به چین در همان …

ادامه مطلب

کرونا، محیطهای کار واعتصاب عمومی

انترناسیونال ۸۵۹ گفتگو با شهلا دانشفر انترناسیونال : ابعاد فاجعه آمیز و دهشتناک اپیدمی کرونا به گفته پزشکان ایرانی و همچنین اخباری که مردم مخابره می کنند گویای از کنترل خارج شدن این بیماری مرگبار در ایران است. تقریبا اکثریت مناطق، آلوده شده و این ویروس ناباورانه جان ها را …

ادامه مطلب

سم پاشی کارگران به جای ضد عفونی محیط های کار

جمهوری اسلامی، جمهوری کرونا و بدبختی و فلاکت است. در حالیکه خیزش آبان و اعتراضات مردمی در دیماه با شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جانیان اسلامی را به لبه پرتکاه و نابودی رسانده بود، رژیم اسلامی برگه ویروس کرونا را به دست گرفت تا سمت و سوی اوضاع را …

ادامه مطلب

اعتصاب عمومی و جلب همبستگی جهانی دو گام مهم در مقابله با فاجعه انسانی کرونا

کارگر کمونیست ٦١١ خبرهایی که از شیوع کرونا به ایران منتشر گردیده هولناک است. تشکلهای مختلف کارگری و بخشهای مختلف کارگری طی بیانیه هایی نگرانی خود و اعتراضشان را به عدم اقدامات لازم توسط حکومت اعلام کرده اند. گفته میشود ایران دومین کشور به لحاظ ضایعه انسانی این بیماری بعد …

ادامه مطلب