شهلا دانشفر

از کارگران معدن آق دره پشتیبانی کنیم

آق دره نامی آشناست. اعتراضات کارگران آق دره در سال 93 و تعرضات حکومت و پیامدهای آن بازتاب وسیعی در ایران و در سطح بین المللی یافت. اکنون دستگاه قضایی رژیم برای 7 نفر ازکارگران معدن طلای آق‌دره  بدنبال تجمعشان در بهارسال96 مقابل معدن طلا، حکمی مبنی بر21 ماه زندان …

ادامه مطلب

کارگران شهرداری در یک قدمی ایجاد شوراهای هماهنگی اعتصابات سراسری

پیش بسوی اعتصابات سراسری گزارشات بیست روز اخیر از تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری در بیش از ١٥ شهر حکایت میکند. محور مشترک همه این اعتراضات، اعتراض به سطح نازل حقوقها، تعویق پرداخت دستمزدها و حق بیمه، قراردادهای پیمانی و موقت و نداشتن امنیت شغلی و شرایط اسفناک با استانداردهای بشدت …

ادامه مطلب

گرامی باد یاد جانباختگان معدن زغال‌سنگ زمستان یورت

کارگر کمونیست ٦٢١سه سال قبل در ١٣ اردیبهشت ماه ٩٦ چهل و سه کارگر معدن زغال سنگ زمستان یورت غربی آزاد شهر در جریان انفجار مهیبی جان خود را از دست دادند. . یاد جانباختگان این فاجعه انسانی گرامی باد. آنچه در معدن زغال سنگ زمستان یورت گذشت، داستان یک …

ادامه مطلب

بیکارسازی پرستاران در بحبوحه کرونا یک جنایت است

بیکار سازی پرستاران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و جنجالی تر از همه در بیمارستان  آتیه تهران موجی از اعتراض به راه انداخته است. در بیمارستان خصوصی آتیه از ١٢٠٠ پرستار ٦٠٠ نفر بیکار شده اند . بیکارسازی پرستاران در شرایطی صورت میگیرد که کمبود پرستار یک معضل سابقه دار …

ادامه مطلب

کرونا: کمبود پرستار و اخراج پرستاران!

با گسترش اپیدمی کرونا در ایران، کارفرمایان خصوصی و دولتی در ایران از این بحران استفاده میکنند و دست به اخراج های وسیع، تعطیل مراکز کار، لغو قراردادهای موقت کار و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران  میکنند. این مفتخوران فشار معیشتی سنگینی را به صدها هزار کارگر و خانواده های …

ادامه مطلب

دستورالعملی برای روز جهانی کارگر

اول مه روز جهانی کارگر که اساسا روز به چالش کشیدن ستم و بربریت سرمایه داری است، در شرایط امروز که بشریت در تمام جهان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم میکند، جایگاه و معنای ویژه ای دارد. اول ماه مه کیفرخواستی علیه سرمایه داری و توحش و بردگی …

ادامه مطلب

اعلام حداقل دستمزدها و به هم ریختگی حکومت

روز ٢١ فروردین سرانجام بعد از کشاکش های فراوان در میان حکومتیان و کمیته مزدشان میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ تعیین شد. بر اساس این تصمیم جنایتکارانه میران آن یک میلیون و هشتصد و ٣٥ هزار تومان، یعنی بازهم چند بار زیر خط فقر تعیین شد. این جانیان با ادعای …

ادامه مطلب

روز جهانی کارگر در دل بحران جهانی کرونا

اول مه از راه میرسد. این روز که اساسا روز به چالش کشیدن ستم و بربریت سرمایه داری است، در شرایط امروز که بشریت در تمام جهان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم میکند، نیز جایگاه و معنای ویژه خود را دارد.   بحران کرونا، بحران جهان سرمایه داری امروز …

ادامه مطلب

محیط های کار باید تعطیل شوند

کرونا همچنان در محیط های کار قربانی میگیرد و جانیان اسلامی و کافرمایان جنایتکار و مفتخور همچنان در برابر تعطیلی محیط های کار مقاومت میکنند. تعطیل نکردن محیط های کار یک جنایت آشکار از سوی حاکمیت و سرمایه داران حریص و مفتخور و جنایتکار است. تعطیل محیط کار و تامین …

ادامه مطلب

اعتصاب عمومی راه مقابله موثر با کرونا و حکومت

در ایران مقابله  مردم با کرونا از مقابله مستقیم با رژیم جنایتکار حاکم جدا نیست. جمهوری اسلامی که خود عامل شیوع گسترده این بیماری هولناک است، با مقاومت در برابر تعطیلی محیط های کار،  با  آزاد نکردن زندانیان و با  تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر مردم و بیکارسازیهای گسترده …

ادامه مطلب