شهلا دانشفر

بازگشایی مدارس و تشدید فضای اعتراض

روزهای آخر شهریور است و چند روز بیشتر به بازگشایی مدارس نمانده است. اول مهر نزدیک به سیزده میلیون دانش آموز وارد سال تحصیلی جدید میشوند و مشکل فرستادن بچه ها به مدرسه به دغدغه مهم خانواده ها و در واقع کل جامعه تبدیل شده است. همه جا بحث از …

ادامه مطلب

هپکو یک سنگر مهم اعتراض

از سرگیری اعتراضات کارگران هپکو شهر اراک را به تحرک در آورده است. این اعتراضات در سوم شهریور در اعتراض به بساط دزدسالاری حاکم و چوب حراج زدن به سهام کارخانه و به تباهی کشاندن معیشت و زندگی کارگران و بالا کشیدن پنج ماه دستمزدشان برپا شد. بعد از چند …

ادامه مطلب

در حاشیه نامه اخیر اسماعیل بخشی از زندان. سپیده قلیان علیه شکنجه و زندان

اخیرا نامه ای از درون زندان با امضای اسماعیل بخشی، محمود بهشتی و امیر سالار داوودی منتشر گردید که در حول و حوش آن بحثهای بساری به راه افتاده است.  بسیاری آنرا نفی کردند و گفتند کار بخشی نیست و عده ای هم  روی برگرداندند و گفتند باید انتقاد شود. …

ادامه مطلب

حکومتی که به هراس افتاده است

درست یک روز بعد از اعلام حکم وحشیانه علیه اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و واکنش اعتراضی جامعه و ولوله ای که در درون خود حکومتیان افتاد و به غلط کردن افتادند، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سراسیمه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی …

ادامه مطلب

احکامی که حکومتیان را به وحشت انداخته است

احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه باید فورا لغو شودبازداشت شدگان هفت تپه باید فورا آزاد شوندسرانجام بعد از یکسال کشاکش احکام وحشیانه بیدادگاه رژیم علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر و اعضای نشریه گام به جرم حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه …

ادامه مطلب

اعتراضات گسترده کارگری،صحنه ای شورانگیز از همبستگی کارگری

بار دیگر سرود آزادگی “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی ” در خیابان های اراک سر داده شد و این بار این کارگران آذر آب بودند که در خیابانهای وسط شهر مارش رفتند و با شعار “زنده باد هپکو” صحنه شکوهمندی از همبستگی کارگری را …

ادامه مطلب

تجمعات بازنشستگان: بسوی تجمعات واعتصابات سراسری

انترناسیونال 831 پرسش از شهلا دانشفر انترناسیول: روزهای چهارم و پنجم شهریور شاهد برگزاری گردهم آیی و تظاهرات پرشور بازنشستگان بودیم. ارزیابی شما از برگزاری این تجمعات و تاثیرات آن چیست؟ شهلا دانشفر: تجمعات بازنشستگان در این هفته یک پاسخ درخور به سرکوبگری های حکومت اسلامی و تبلوری از اتحاد …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 831 شهلا دانشفر کارگران هپکو دوباره به میدان آمدند یک خبر مهم در این هفته از سر گیری اعتراضات کارگران هپکو است. در این هفته کارگران هپکو در وسط شهر راهپیمایی کردند، مقابل استانداری و دادگستری شهر تجمع برپا داشتند و برای رساندن صدای اعتراضشان مسیر راه آهن را …

ادامه مطلب

“معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” فراخوان 21 تشکل صنفی و گروه تلگرامی بازنشستگان و معلمان به تجمع

تا کنون 21 نهاد مرکب از تشکلهای صنفی و گروهایی تلگرامی  بازنشستگان و معلمان برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ده صبح روز 4 شهریور به تجمع در مقابل وزارت کار فراخوان داده اند. استقبال از این حرکت اعتراضی گسترده است و اسامی تشکلها و گروههای تا کنونی که به این …

ادامه مطلب

جنون حکومت و احکام زندان و شلاق

در حالیکه جامعه از اعتراض میجوشد، جمهوری اسلامی هراسان و وحشت زده ماشین جنایت و سرکوبش راحدادی کرده و دیوانه وار احکام شلاق و زندان برای فعالین صادر میکند  تا جامعه را عقب بزند. اما کارگران و دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و همه مردم معترض در برابر این توحش …

ادامه مطلب