دوشنبه, ۵ام خرداد, ۱۳۹۹
کمپین های بوسه های خاورمیانه، مقاومت مردسالاری شیعی و قلچماق!
خاورمیانه در پانزده سال اخیر تفاوتهای سیاسی زیادی کرده است. عروج یک طبقه کارگر جوان، تشنه آزادیهای سیاسی، متاثر از گسترش علوم ارتباطات، تحصیلکرده و عدالت طلب، باعث یک جهش سیاسی مهم در شکل دادن به جنبشهای مترقی و عدالت خواه شده است. صرفنظر از اینکه مبارزه طبقاتی در جامعه به نفس خودش، یک دینامیسم پویا و یک دیالکتیک زنده ...
یکشنبه, ۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
موضع اردشیر زاهدی اسکین هدها در مقابل کارگران افغانستانی!
جنبش ناسیونالیستی و دست راستی ایران از دیروز تا الان در باره محکوم کردن قتل فجیع دهها کارگر افغانستانی در مرز ایران در حال مزنه کردن است. یک عده عین رضا پهلوی در قبال کشتن قاسم سلیمانی، سکوت انتخاب کرده اند. سکوت یعنی موضع نگرفتن در مقابل جمهوری اسلامی با احتساب فرار!یک عده دیگر که مانند یک شبح راسیستی در ...
سه شنبه, ۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
کمونیسم جنگجو!
کمونیسم تفسیر جهان نیست. حتی تغییر جهان هم فقط نیست. چون جهان خودش هم مدام در حال تغییر خودش هست. کمونیسم یعنی جنگ سیاسی مشخصی برای تغییر مشخصی! نه حتی جنگ سیاسی علی العموم. علیه کل سرمایه داری جهان! این یک شعار تو خالی ابلهانه است. هپروتی است. یعنی جنگ سیاسی در یک مملکت معین، علیه نظام سیاسی معین. حتی ...
 
آرشیو نوشته های:
مهرنوش موسوی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com