پیمان شجیراتی

درمان رایگان حق مسلم کارگر و همه مردم است- پیمان شجیراتی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۳۹ تامین هزینه های درمانی همواره یکی از دغدغه ها ونگرانی های بزرگ برای کارگران و بازنشستگان و کل جامعه  بوده است. از جمله موضوعی که بسیار دیده شده، کارگر و بازنشسته برای درمان خود یا عضوی از خانواده اش مجبور بوده است تا قرض بگیرد، …

ادامه مطلب

در متروپل چه بر سر کارگران می گذشت؟ پیمان شجیراتی

ساختمان فروریخته متروپل در آبادان به همان اندازه که نماد و نمونه ای مشخص از فساد سیستماتیک و ساختاری در ایران استدر ابعاد دیگری نشان و نمادی است از ظلمی که به طبقه کارگر در ایران روا داشته می شود و استثمار و بهره کشی که از کارگر صورت می …

ادامه مطلب

کارگران خوزستان در واکنش به شورای اسلامی کار: تشکل خودمان را می‌خواهیم

گفتگوی ایران وایر با پیمان شجیراتی کارگر سابق فولاد اهوازایران وایر در این هفته بر سر مبارزات کارگران فولاد اهواز علیه شوراهای اسلامی این نهادهای ضد کارگری در این شرکت در همدستی با باند مافیایی فولاد با پیمان شجیراتی فعال کارگری و از کارگران سابق این مجموعه گفتگویی کرده است …

ادامه مطلب

« راه نجات در مبارزه و متشکل شدن است نه خودکشی»

گسترش روز افزون فقر و نداری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در ایران باعث شده تا زندگی میلیون ها ایرانی بخصوص طبقات فرودست جامعه اکنون با ناهنجاری های بسیاری مواجه شود. به اعتراف بعضی مقامات حکومتی و کارشناسان اقتصادی وابسته به حاکمیت قریب به هفتاد درصد مردم زیر خط …

ادامه مطلب

چگونگی روند خصوصی سازی ها در ایران

کارگر کمونیست ٦٤٥ کارگر کمونیست: در برنامه ای از رادیو فردا گفتگویی ای صورت گرفته است با پیمان شجیراتی فعال کارگری و کارگر سابقه گروه فولاد اهواز. با توجه به جنبه های قابل توجه اطلاعاتی در گفته های این فعال کارگری، کارگر کمونیست متن پیاده شده آنرا را درج میکند. …

ادامه مطلب

گفتگو با پیمان شجبراتی; دست پیمانکاران از محیط های کار کوتاه

کارگر کمونیست: قراردادهای موقت و پیمانی در اشکال مختلف مثل وجود شرکت های پیمانکاری در چه اشکالی اجرایی می شوند و چه بخشی از کارگران با این نوع قراردادها درگیر هستند؟ پیمان شجیراتی: کارگران در ایران همواره به روشهای مختلفی در معرض سرکوب از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند.سرکوب سازمان …

ادامه مطلب

خودکشی عمران روشنی مقدم فریاد یک اعتراض است

یک هفته از تراژدی پایان غمناک زندگی عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری در شرکت نفت خوزستان می گذرد. خبر تلخی که اکنون موجی از خشم و نفرت از حکومت جمهوری اسلامی را در بین طبقه کارگر و عموم مردم برانگیخته است و جامعه مسئولیت مرگ غم انگیز این کارگر را …

ادامه مطلب

شلاق ممنوع

صدور و اجرای حکم شلاق مصداقی روشن و عریان از بربریت و توحش حکومتی است که با تکیه بر احکام قرون وسطایی و به غایت ضد انسانی اسلامی تلاش دارد با بوجود آوردن فضای رعب و وحشت جامعه را مقابل فساد، ظلم و ستمی که بر آنها تحمیل می شود …

ادامه مطلب

آلترناتیو ما شورا است

در اقتصاد عجیب و غریب ایران خصوصی سازی شیوه ای برای غارت و چپاول صنایع و بنگاهها و ثروت اندوزی باندهای مافیایی است که با برخورداری از رانت و امتیازات ویژه از این سفره و خوان یغما بهره می برند. در نتیجه اعمال این سیاست که بی شباهت به تقسیم …

ادامه مطلب

کارگر مشغول جان کندن است

کارگر کمونیست ٦٢٢ مردم قربانیان اول و آخر کرونا در ایران هستند. جمهوری اسلامی در پشت کرونا پناه گرفته تا جامعه را عقب بزند و تعرضاتش را به زندگی و معیشت مردم به جلو برد. در نتیجه بی عملی و بی مسئولیتی حکومت اسلامی سبب شده تا کرونا زوزه کشان …

ادامه مطلب