سه شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۴۰۰
امروز طالبان ضربه سختی خورد
دو روز استکه اعتراضات وسیعی در شهرهای مهم افغانستان در جریان است. کابل، مزارشریف، هرات و بلخ. زنان جسور و شجاعی که در صف اول اعتراضات علیه طالبان می ایستند و از حق انسانی خود دفاع میکنند. شجاعتی تحسین برانگیز و قابل ستایش در مقابل زامبی های تا دندان مسلح طالبان. این در حالی استکه طالبان روز دوشنبه ...
سه شنبه, ۲ام شهریور, ۱۴۰۰
دیوارها را برچینید- مردم افغانستان را تنها نگذاریم!
افغانستان وارد دوره جدیدی از حیاتش میشود، دست به دست شدن قدرت در پشت درهای بسته با مهندسی آمریکا و متحدین اش، مردم افغانستان و جهان را شوکه کرده است. اوباشان طالبان بدون هیچگونه مقاومتی شهرها و روستاها را یکی بعد از دیگری اشغال کرده اند. در طول چهل سال اخیر آمریکا و شرکایش دو بار افغانستان را به این ...
پنجشنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۴۰۰
جهان در برابر فاجعه طالبان چه واکنشی نشان خواهد داد
دهها سال استکه مردم افغانستان روزی را در آرامش بسر نبرده اند، نسل بعد از نسل کوهی از درد و رنج را به دوش کشیدند و زیر بار زندگی جهنمی که حاکم بود، له شدند و رفتند. جنگ های قومی و قبیله ای، حاکمان فاسد و جنایتکار، سیستمهای قرون وسطایی و مذهبی بعلاوه دستجات جنایتکار اسلامی، همه و همه جامعه ...
سه شنبه, ۱۳ام خرداد, ۱۳۹۹
صدایی از اعماق: “نمیتوانم نفس بکشم”
این آخرین جمله ای بود که از جورج فلوید شنیده شد و ثبت شد. او که برای خرید سیگار خانه اش را ترک کرده بود گلویش زیر زانوی پلیس آمریکا آنقدر فشرده شد تا تباهی این دنیا را به همگان نشان دهد. اینگونه بود که اقتدار و فرودستی در سیستم حاکم بعداز مرگ جورج فلوید به چالش کشیده ...
 
آرشیو نوشته های:
امیر توکلی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی