فراز آزادی

به یاد شاهرخ زمانی و محمد جراحی

3 شهریور سالگرد قتل شاهرخ زمانی و 13 مهر سالگرد فوت محمد جراحی است ! به این مناسبت در این نوشته کوتاه نگاهی میاندازیم به زندگی و فعالیتهای مبارزاتی این دو رهبر و فعال کارگری. شاهرخ زمانی و محمد جراحی هر دو از رهبران کارگری در تبریز و آذربایجان بودند …

ادامه مطلب

درباره فضاهای آموزشی و وضعیت تحصیل کودکان در مدارس ایران!

مصاحبه شهلا خباززاده با فراز آزادی سردبیر سهند،  نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران  1-شهلا خباززاده : اول مهر ماه روز بازگشایی مدارس است. با توجه به فلاکت اقتصادی جامعه ایران، که مردم با معضل گرانی ، بیکاری ، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و دستمزدهای پرداخت نشده …

ادامه مطلب

کشمکش و تنش نظامی رژیم با امریکا و تاثیرات آن بر مبارزات مردم!

شرایط جدید سیاسی جامعه ایران تحت تاثیر کشمکش نظامی رژیم با امریکا موهبتی است که جمهوری اسلامی تلاش دارد از آن بهره ببرد و فشار مبارزات مردم، فشار جنبش کارگری و سایر جنبشهای اعتراضی مانند بازنشستگان و معلمین و زنان و دانشجویان بر خود را کاهش دهد. رژیم  میگوید خواهان …

ادامه مطلب

تجربه گرانبهای مبارزه کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز

تقریبا از حدود سه ماه قبل کارخانه کمباین‌سازی تبریز به تعطیلی کشیده شده است. کارگران این کارخانه دستکم ٢٠ ماه مزد طلب دارند. در این مدت کارگران بارها تجمع کردند و پاسخ نگرفتند. در ادامه این اعتراضات کارگران با راه اندازی کارخانه و فروش ضایعات آن برای تولید کمباین دست …

ادامه مطلب

شرایط جدید سیاسی و نکاتی در خصوص نحوه دخالت ما

شرایط سیاسی جامعه ایران با تکانهای اجتماعی دیماه 96 و یا به تعبیر بهتر شروع انقلابی که میرود رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند، کاملا تغییر کرد. شرایط جدید، انچنان توازن قوای سیاسی جامعه را تغییر داد که کسی تصورش را هم نمیکرد. در سایه این تغییر، رژیم هر چه …

ادامه مطلب

گوشه ای از زندگی و مبارزه محمد جراحی در زندان تبریز

سال 91 چند روزی را در زندان تبریز گذراندم. زندانی که در آن  افرادی مانند سکینه محمدی اشتیانی و محمد جراحی و شاهرخ زمانی در آن زندانی بودند. سکینه بخاطر پرونده ای که کمیته بین المللی علیه اعدام روی ان کار کرد و اسم اش را جهانی ساخت و در …

ادامه مطلب

اقدامات عملی در جنبش تشکل یابی کارگران، یک ضرورت عاجل!

امروز پای صحبت هر رهبر عملی کارگری ، پای بحث هر فعال کارگری و هر کارگری که با ابتدائی ترین حقوق اش اشنائی دارد، بنشینید، صحبت از عدم متشکل بودن کارگران،  عدم بهم پیوستگی اعتراضات کارگری وعدم وجود تشکلهای توده ای کارگری میکنند. چرا اینطور است ? این موضوع همیشه …

ادامه مطلب

روز جهانی کارگر و ضرورت تشکلیابی در جنبش کارگری ایران

امسال روز جهانی طبقه کارگر، اول ماه مه، در شرایط ویژه و استثنائی ای برگزار خواهد شد. جنبش کارگری در سال 95 بیش از پیش پیشروی داشت. بیشترین اعتراضات کارگری در طول حیات ننگین 37 ساله رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در سال گذشته صورت گرفت. بیشترین صف اتحاد و …

ادامه مطلب

سیل در آذربایجان و کردستان و زنجان، علل خسارات جانی و مالی

سیل در هفته های گذشته در آذربایجان و کردستان و زنجان و شمال ایران خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد آورد. دل هر انسانی از مشاهده ابعاد این سانحه طبیعی بدرد میاید و بالافاصله  چند سوال پایه ای ذهن انسان را به خود مشغول میکند. در دنیای امروز، …

ادامه مطلب

زبان مادری و جایگاه سیاسی آن در دنیای امروز

زبان و به تبع آن زبان مادری مانند هر مقوله و یا پدیده فرهنگی مهم دیگر، در دنیای امروز  رنگ  بوی طبقاتی بخود گرفته است. میتواند رنگ واقعی و انسانی داشته باشد و یا توسط طبقات دارا مورد سو استفاده  قرار گرفته و علیه خود انسان بکار گرفته شود. با …

ادامه مطلب