شنبه, 18ام دی, 1400
آنچه حکومت باید بداند!
انترناسیونال 954 لگد کوب شدن عمامه دو آخوند مدعی امر به معروف ونهی از منکر در شهر قم توسط یک زن شجاع حاوی پیام روشن یک جامعه ی خشمگین به آخوندها بود که بسیار در همه ی امور گند زده اند و باید مراقب باشند که صبر مردم لبریز شده وخشم مردم از اوضاع موجود به حدی افزایش یافته که تنها ...
جمعه, 12ام آذر, 1400
مذاکرات هسته ای و بن بست رژیم
رژیم با هیئتی پر شمار از مفت خوران اسلامی در کسوت دیپلمات تروریست دهها نفره به قصد انجام مذاکرات هسته ای و انجام توافق به وین رفته اند. اما آنچه از این حضور پر شمار روشن است نمایش قصد رژیم برای توافق در این مذاکرات است ونه خود توافق! زیرا همگان میدانیم پیچیدگی امور و بستگی توافق به انجام مذاکره ...
جمعه, 28ام آبان, 1400
جمهوری اسلامی چاره ای جز سرنگونی ندارد!
 جمهوری اسلامی در بحران آخر گیر افتاده است. نه راه پس دارد و نه راه پیش! این از آن بحران هایی است که وجودش مقدمه و پیش بند سرنگونی حکومت است. جمهوری اسلامی بدون برنامه، بدون سیاستی روشن برای اداره امور، تنها با وظیفه سرکوب انقلاب و نارضایتی ها به صحنه آمد تا انقلاب مردم را تحت نام انقلاب در ...
شنبه, 1ام آبان, 1400
سالگرد انقلاب کارگری اکتبر روسیه گرامی باد !
انترناسیونال 943 انقلاب اکتبر غرش رعد در آسمان بدون ابر نبود . انقلاب اکتبر رویدادی اتفاقی و خلق الساعه نبود ودرنهایت انقلاب اکتبر برخلاف تعابیر برخی از نظریه پردازان و محققین و مورخین عقب مانده کودتایی حزبی نبود . انقلاب اکتبر در این حال انقلابی زودرس در جامعه ای عقب مانده نیز نبود . رشته تحولات و رویدادهای ضروری، برآمده از ...
شنبه, 20ام دی, 1399
پیشرویهای اجتماعی کمونیسم و کمونیسم سیاسی
هر کس که تحولات اجتماعی سیاسی ایران را دنبال کند با مسائل و مشاهداتی روبرو می شود که ویژه ایران و حاصل تحولات این جامعه و پروبلم هائی است که درجامعه و در کانسپت تحولات این جامعه معنائی روشن دارد. جنبش هائی در اعماق جامعه در رشد و نمو و در جوش و خروشند که از ویژگیهای شرایط این جامعه ...
یکشنبه, 14ام دی, 1399
افسون دین و رهایی از افسون
آسیبی که بشر در طول تاریخ از دین خورده است صدها برابر محاسن و خدمات دین)اگر خدماتی را بتوان برشمرد که من در این زمینه تردید دارم(به بشر بوده است. نفس ایجاد ادیان ابراهیمی از نیاز جوامع و نظامات اقتصادی اجتماعی به تمکین و سروری خدای مذکر سر چشمه میگرفت. خدایی قهار و جبار و ستار که قادر است عزت ...
چهارشنبه, 10ام دی, 1399
ناسیونالیسم پاسخ چیزی نیست
جنبشهای اجتماعی را معمولا با امرشان با کارشان و با دغدغه هاشان میتوان شناخت. جنبش ناسیونالیستی هر چقدر که به آرمان ها و عواطف انسانی چون سوسیالیسم، استقلال طلبی، تعلق به محیط شکل گیری و.... آویزان شود باز ناسیونالیسم است. جوهر جنبش ناسیونالیستی بخصوص در این دوره ؛ که هیچ توجیهی برای ناسیونالیسم در مبانی اقتصادی جامعه باقی نمانده است، ...
 
آرشیو نوشته های:
حمید صداقت
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی