شنبه, ۲۰ام دی, ۱۳۹۹
پیشرویهای اجتماعی کمونیسم و کمونیسم سیاسی
هر کس که تحولات اجتماعی سیاسی ایران را دنبال کند با مسائل و مشاهداتی روبرو می شود که ویژه ایران و حاصل تحولات این جامعه و پروبلم هائی است که درجامعه و در کانسپت تحولات این جامعه معنائی روشن دارد. جنبش هائی در اعماق جامعه در رشد و نمو و در جوش و خروشند که از ویژگیهای شرایط این جامعه ...
یکشنبه, ۱۴ام دی, ۱۳۹۹
افسون دین و رهایی از افسون
آسیبی که بشر در طول تاریخ از دین خورده است صدها برابر محاسن و خدمات دین)اگر خدماتی را بتوان برشمرد که من در این زمینه تردید دارم(به بشر بوده است. نفس ایجاد ادیان ابراهیمی از نیاز جوامع و نظامات اقتصادی اجتماعی به تمکین و سروری خدای مذکر سر چشمه میگرفت. خدایی قهار و جبار و ستار که قادر است عزت ...
چهارشنبه, ۱۰ام دی, ۱۳۹۹
ناسیونالیسم پاسخ چیزی نیست
جنبشهای اجتماعی را معمولا با امرشان با کارشان و با دغدغه هاشان میتوان شناخت. جنبش ناسیونالیستی هر چقدر که به آرمان ها و عواطف انسانی چون سوسیالیسم، استقلال طلبی، تعلق به محیط شکل گیری و.... آویزان شود باز ناسیونالیسم است. جوهر جنبش ناسیونالیستی بخصوص در این دوره ؛ که هیچ توجیهی برای ناسیونالیسم در مبانی اقتصادی جامعه باقی نمانده است، ...
 
آرشیو نوشته های:
حمید صداقت
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی