سه شنبه, 16ام آذر, 1400
کارگر”از کار افتاده” از زندگی نیافتاده
"حوادث کار" در محیط کارگاه این محیط را بیش از هر چیز به میدان جنگ تبدیل کرده است. آنچنان که منصور حکمت به درستی یاد میکند جنگی اعلام نشده. جنگی که برای یک طرف سود و افتخار و احترام بهمراه دارد و برای طرف دیگر، مرگ و معلولیت و احساس بار اضافه بودن و در یک گوشه ای فراموش شدن ...
سه شنبه, 9ام آذر, 1400
شوخی زشت پیوستن به مقاوله نامه ILO 81
نمایندگان مجلس نکبت زای اسلامی که خود را "عقلای عامل" میخوانند لایحه پیوستن به مقاوله نامه ۸۱ سازمان بین المللی کار(ILO) را تصویب کردند.این مقاوله نامه به بازرسی کار و همچنین ایمنی کار مربوط است. آن دسته از نمایندگان که مخالف این لایحه بودند در همان ابتدا تذکر دادند که: " آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و ...
دوشنبه, 8ام آذر, 1400
مردی که خودش را حیف کرد
ما را باش رو دیوار کی یادگاری نوشتیم! شاهین نجفی را می گویم.در یکی از کارهایش خود را جمع نقیضین میداند اما به نظر میرسد تناقض درونی اش بر علیه کسانی پایان یافته که در کار دیگرش به همه آنها "سلام" رسانده بوده. عزیز جان، شاهینتاریخ اگر می خوانی تاریخ نخ نما شده سلطنت طلبان را نخوان.تاریخ اگر می خوانی برای ...
سه شنبه, 2ام آذر, 1400
بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۳)
ملا خور کردن بندهای قانونهمانگونه که قبلا اشاره شد قانون گذاران رژیم اسلامی سرمایه، شش دانگ حواس شان هست اگر به دلیل فشار اعتراض کارگران به اجبار ماده ای که به اندازه سر سوزنی نفع کارگر در آن باشد را تصویب کرده باشند، بعدا که بر اوضاع مسلط شدند آنرا به نحوی پس بگیرند و این کار را معمولا با ...
سه شنبه, 25ام آبان, 1400
بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۲)
کارگرکمونیست ۷۰۱ قانون برای پایمان کردن حققانونی که رژیم اسلامی سرمایه برای کارگر تنظیم کند چیزی نیست جز محکم کردن زنجیرهای که بر دست و پای کارگران زده شده است. البته این در همه جای این کره خاکی که بر آن تولید سرمایه داری حاکم است یک قاعده است. ما در اینجا قصد مقایسه تطبیقی قوانین رژیم اسلامی با قوانین دیگر ...
دوشنبه, 24ام آبان, 1400
آبان تریبونال و کانال جدید؛ شکست انحصار خبر
دادگاه آبان تریبونال اتفاق مهم سیاسی بود. این دادگاه تمام شد اما همه می دانند اصل ماجرا تمام نشده است و این اتفاق مرحله ای مهم در مبارزات جاری مردم علیه جمهوری اسلامی بود. اتفاق مهم سیاسی بسیار مهم دیگر در جریان برگزاری این دادگاه پخش زنده جریان کل دادگاه از کانال جدید بود. شاید گفته شود این دادگاه از تلویزیونهای ...
سه شنبه, 18ام آبان, 1400
بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۱)
کارگرکمونیست ۷۰۰ بیکاری و جمعیت بیکاران یک پدیده ذاتی سرمایه داری و نیاز سرمایه است. بیکاران در ادبیات مارکسیستی با عنوان "ارتش ذخیره صنعتی" یا به تعبیری دیگر "لشکر احتیاط  صنعتی" شناخته می شوند. شکل گیری این ارتش ذخیره یا لشکر احتیاط و توسعه سرمایه داری را  مارکس  "قانون خاص جمعیت در شیوه ی تولید سرمایه داری"معرفی می کند و این ...
سه شنبه, 11ام آبان, 1400
کارگران نیشکرهفت تپه را تهدید نکنید
رژیم اسلامی سرمایه در هر چه که کمبود داشته باشد از بابت جلاد کمبودی ندارد. یکی از جنایتکاران به نام این حکومت محسنی اژه‌ایاست که ریاست دستگاه قوه قضائیه حکومترا بر عهده دارد.این نهادی است که نقش مستقیم در جلادگری و پرورش جلاد دارد. ایشان رهسپار خوزستان شد وحضور محسنی اژه‌ای در خوزستان بی ربط به مبارزات هفت تپه نبود.اما ...
سه شنبه, 11ام آبان, 1400
بخش سوم: دعوا بر سه بند ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی
بر سر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی چندین سال است که کشمکش وسیعی بین کارگزاران اسلامی سرمایه در گرفته است. وزارت راه و شهرسازی کلا مخالف بیمه کارگران ساختمانی است چون مدعی است "سبب افزایش قیمت مسکن" می شود.در صورتی که "هزینه بیمه کارگران ساختمانی کمتر از ۰.۵ درصد قیمت یک ملک است!" ۱۱ سال است. سازمان تامین اجتماعی ...
سه شنبه, 4ام آبان, 1400
کرامت انسانی کارگر زیر پای استثمارگر
کارگرکمونیست ۶۹۸"کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می کند، کمتر صاحب آن می شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می گیرد."(مارکس)گزارشی در سایت حکومتی ایلنا منتشر شده که حکایت از این دارد که آسمان برای کارگر در همه جا یک رنگ است. این خبرگزاریدر گزارشی به "فرهنگ و روابط کار" از قول نشریه "لیبر استارت" در ...
 
1 2 3 23
آرشیو نوشته های:
یاشار سهندی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی