یاشار سهندی

رفقای کارگر: ابزار کار مهیاست

این دیگر گفتن ندارد که ایران در آستانه یک انفجار بزرگ سیاسی است. خیزش هیچ بودگان در دی ماه سال ٩٦ شروع یک جنبش عظیم انقلابی در ایران بود که موج های بعدی این خیزش بزرگتر و عمیق تر در راه است. بنا به آماری که بی بی سی( سمبه …

ادامه مطلب

بُز رو؛ نامه به یک بزرگ نویسنده کوچک

“محمود دولت آبادی” چی خطاب کنم تو را؟ چند سال پیش جسارت را از حد گذراندم شما را در یک یادداشتی عباسجان خطاب کردم. میشناسیش. همان شخصیتی که به در یوزگی تمام در کلیدر پی لقمه نانی بود. با خودم گفتم هی بشین سرجات. پا تو ازگلیم ات بیشتر دراز …

ادامه مطلب

معدن یورت، ادامه فاجعه

١٣اردیبهشت سال ٩٦ ، انفجاری که جرقه آنرا کارفرمای حریص معدن یورت زده بود باعث مرگ ٤٣ کارگر معدنچی گردید. این فاجعه سندی دیگر شد از بی شرمی  استثمارگران که کار آفرین محترم خوانده میشوند. بعد از گذشت یکسال از این فاجعه یکی از فرزندان قربانیان میگوید کارگران، ٢٠ درصد …

ادامه مطلب

رفیق همسنگر ما کارل مارکس

٥ ماه مه دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس بود. بنابه نظر سنجی رسانه های بورژوازی، مارکس شخصیت هزاره دوم لقب گرفته است. هنوز کلامش و نقدش زنده و جاری است. او کمونیسم را معمای تاریخ حل شده خواند و بیان داشت کمونیسم خود را راه حل این معما را میداند. …

ادامه مطلب

ظهور مومیایی و حسرت بریدن زبانها

“روح پدرم به گردش در آمده، چه کار زشتی روی داده؟” این سوالی است هملت از خودش میپرسد وقتی به او خبر میدهند که شبحی به هیبت پدرش دیده شده است. واین سوالی است که نمایندگان سرمایه هم بعد از بیرون پریدن مومیایی منسوب به “رضا شاه” نیز از خود …

ادامه مطلب

اول ماه مه روز هویت انسانی

بانیان اول ماه مه هنگامی که تصمیم گرفتند یک روز در سال به عنوان روز سمبلیکی باشد که کارگران سراسر جهان بخاطر روز کار ٨ ساعته دست از کار بکشند نمی دانستند در طی زمان این روز به یکی از روزهای مهم در عرصه مبارزه طبقاتی تبدیل میشود. بورژوازی اگر …

ادامه مطلب

تئوریهای مارکس متاسفانه کارایی دارد!

بار دیگر یکی از اندیشه های برجسته بورژوازی ساکن پاریس، این بار نه یک اقتصاد دان بلکه یک جامعه شناس به ما میخواهد ثابت کند که سرمایه داری بیدی نیست که با این بادها بلرزد و از دیدگاه یک ” جامعه شناسی نقاد بررسی و نقد میکند و در کار …

ادامه مطلب

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

چه زیباست روزی که انسانها فکر کنند که زندگی تحت کنترل شان است. کسی نمی تواند تو را به این سو و آن سو  بکشاند. تو احساس میکنی میان جمعی، بخشی مهمی از همان جمعی که همه چیز به اختیارت است. میتوانی خودت باشی. هر جور که میخواهی؛ وقتی میتوانی …

ادامه مطلب

فراخوان حکومت جهت سرنگونی!

در آخرین ساعات سال ٩٦ جمهوری اسلامی زهر خودش را ریخت. در پایان نمایش مسخره هر ساله سه جانبه گری  به ریاست یک شکنجه گر، حقوق کارگران را با یک حساب دقیق بی معنی  ١٩.٨ درصد افزایش یافت. از این بیشتر و بهتر نمی توانستند اعلام کنند که کارگران در …

ادامه مطلب

دراستقبال سال ٩٧

سال ٩٦ به پایان خود رسید. سالی که شروعش با فاجعه بود و همه سال فاجعه، پشت فاجعه. انفجار معدن یورت آزادشهر، زلزله کرمانشاه، آتش گرفتن کشتی سانچی، و آخرین آن سقوط هواپیمای تهران یاسوج. این اما فجایعی بود که گویا “ارزش خبری” داشته و در صدر اخبار جای گرفته …

ادامه مطلب