صفحه ویژه اسماعیل بخشی

به تمامی سازمانهای کارگران و نهادهای انساندوست در سراسر جهان: دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را محکوم کنید!

بیانیه حزب کمونیست کارگری: از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالانه حمایت کنید!

ناصر اصغری:  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ شجاعتی قابل تقدیر!

اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و علی نجاتی باید فورا آزاد شوند!

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد طرح سوخته وزارت اطلاعات

نگاه روز: طراحی سوخته وزارت اطلاعات علیه کارگران و کمونیستها با حمید تقوائی

کمیته بین المللی علیه اعدام: نمایش فیلم “طراحی سوخته” نشانه ورشکستگی جمهوری اسلامی است!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از طرح سوخته وزارت اطلاعات تا دستگیری مجددد سپیده قلیان جمهوری مستأصل اسلامی به ته خط رسیده است

به تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان; اسماعیل بخشی کارگری که از شکنجه هایش سخن گفته به حمایت فوری شما نیاز دارد!

نامه اسماعیل بخشی دادخواهی علیه ۴۰ سال بیحقوقی و سرکوب و شکنجه و اعدام است! این بیانیه را امضا کنید!

اصغر کریمی: راز شکست حکومت در مقابل اسماعیل بخشی چیست؟

To all workers unions and humanitarian organisations: Esmaeil Bakhshi, the tortured worker urgently needs your support

سپیده قلیان حاضرم در یک دادگاه عادلانه در مورد خودم و برادرم اسماعیل بخشی و شکنجه هایی که شدیم شهادت بدهم

کاظم نیکخواه اسماعیل بخشی مجرم است و سربازان امام زمان “مظلوم”!

شهلا دانشفر: کیفرخواستی که حکومت را به مصاف گرفته است

یاشار سهندی: آتشی که اسماعیل بخشی برافروخت

حسن صالحی: نامه اسماعیل بخشی به یک کیفرخواست عمومی علیه جمهوری اسلامی بدل شده است!

اسماعیل بخشی مجرم و برادران مظلوم وزارت اطلاعات – مینا احدی

نگاه روز: با حمید تقوایی درباره ادعای رژیم به وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری

On the claim of affiliation of Esmaeil Bakhshi to the Worker-communist Party of Iran

پاسخ مینا احدی، سخنگوی حزب کمونیست کارگری به ادعای مقامات رژیم علیه اسماعیل بخشی

اطلاعیه درباره ادعای وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری

Det torterade ombudet utmanar Intelligensministern

RadioFarda: تکذیب ادعای وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری

RadioFarda: حزب کمونیست کارگری وابستگی اسماعیل بخشی به این سازمان سیاسی را تکذیب کرد

بیانیه جمعی از معلمان در حمایت از اسماعیل بخشی و اعتراض به خط سرکوب فعالان مدنی و صنفی

بیانیه جمعی از معلمان ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و اعتراض به خط سرکوب فعالان صنفی و مدنی

نامه سرگشاده مینا احدی به آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان, روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه را پایان دهید!

محمود صالحی و نجیبه صالح زاده: سخنی با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

گفتگو با محسن  ابراهیمی: صادق لاریجانی و شکنجه اسماعیل بخشی!

صادق لاریجانی و شکنجه اسماعیل بخشی – محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی: یک نامه سرگشاده یک حکومت را آچمز کرد!

نامه مجید عزیزی از زندان عادل آباد شیراز خطاب به اسماعیل بخشی. مجید عزیزی از حامیان دختران خیابان انقلاب 

پیمان شجیراتی از کارگران فولاد اهواز،من هم شکنجه شدم ، ما همه اسماعیل بخشی هستیم 

عسل محمدی از شکنجه سپیده قلیان و اسماعیل بخشی می گوید ‍

نامه ی گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به اسماعیل بخشی

BBC: اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه آزاد شد

BBC: سه نفراز نمایندگان کارگران هفت تپه آزاد شدند؛ اسماعیل بخشی همچنان در بازداشت

VOA: نماینده کارگران نیشکر هفت تپه: تا شوراهای مستقل کارگری ایجاد نشود مشکلات کارگران رفع نمی‌شود

حسن صالحی: جنگ مغلوبه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل بخشی

مجید حسینیهمراه با اسماعیل بخشی و گام های بعدی

رو در رو : شکنجه اسماعیل بخشی، رهبران کارگری و جنبش های اعتراضی- با جوانمیر مرادی- ۲۳ دی ۱۳۹۷

شهلا دانشفر: کیفرخواست اسماعیل بخشی و قد بر افراشتن جنبش دادخواهی

شیوا محبوبی در حمایت از کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه 

۳۴ تشکل‌ دانشجویی در باره مناظره اسماعیل بخشی و وزیر اطلاعات

اسماعیل بخشی شکنجه شدم. وزیر اطلاعات بیاد مناظره

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: در حمایت از کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان, پرجم اعتراضی “من هم شکنجه شدم” و “ما همه اسماعیل بخشی هستیم” را بر‌افرازیم!

کمیته بین المللی علیه اعدام: اسماعیل بخشی حکومت شکنجه و زندان جمهوری اسلامی را به مصاف می طلبد!

گفت و گو: درباره نامه سرگشاده اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان – با حمید تقوائی

بیانیه حزب کمونیست کارگری: در دفاع از اسماعیل بخشی و برای سرنگونی حکومت زندان و شکنجه

پیام حمید تقوائی به مردم ایران: نامه اسماعیل بخشی پرچم مبارزه علیه شکنجه و زندان

شهلا دانشفر: اسماعیل بخشی، کارگری که حکومت شکنجه را به مصاف میگیرد!

یاشار سهندی: چه کسی از اسماعیل بخشی میترسد و چرا؟

محسن ابراهیمی: اسماعیل بخشی کجاست؟ او در قلب جنبش برای آزادی و برابری و انسانیت است!

قدردانی اسماعیل بخشی از حمایتها 

حسن صالحی: اسماعیل بخشی در قلب همه مردم جای دارد!

سیامک بهاری: روز شمار کمپین آزادی اسماعیل بخشی. تلاشی به وسعت جهان

اتحادیه آزاد کارگران ایران: آزادی اسماعیل بخشی یک گام مهم در پیشروی مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و طبقه کارگر ایران است!

کمیته بین المللی علیه اعدام: آزادی اسماعیل بخشی ثمره مبارزه و اتحاد همگی ما بود!

حزب کمونیست کارگری: اسماعیل بخشی آزاد شد!

کمپین آزادی اسماعیل بخشی: اطلاعیه شماره ٣٠ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: اسماعیل بخشی آزاد شد! 

تجمع جمعی از کارگران تهران در مقابل مجلس در حمایت از کارگران گروه ملی فولاد و اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان

حزب کمونیست کارگری: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم آزادی اسماعیل بخشی

۳۰ آذر روز جهانی دفاع و همبستگی با اسماعیل بخشی و دیگر دستگیرشدگان هفت تپه- پیام مینا احدی 

اطلاعیه شماره ١٨کمپین آزادی اسماعیل بخشی : ۵١ وکیل دادگستری در دفاع از خواستهای کارگران در ایران

قطعنامه جلسه نمایندگان محلات اتحادیه ساختمان ، جنگل و انرژی واحد استان نیوسات ولس استرالیا در همبستگی با کارگران در ایران اسماعیل بخشی و همه دستگیر شدگان نیشکر هفت تپه باید آزاد شوند

اطلاعیه شماره ١٧ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران هفت تپه و فولاد

کارگر کمونیست میپرسد؟ مینا احدی در مورد کمپین آزادی اسماعیل بخشی

IRAN: Condemn torture of Islamil Bakhshi, workers’ representative and leader in Iran

پاسخی به صادق لاریجانی درباره انکار شکنجه اسماعیل بخشی

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: تا آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی مبارزات خود را ادامه دهیم!

جلیل جلیلی: به اسماعیل بخشی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: هشدار جدی درباره سلامت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان; خانواده ها در ملاقات، آنها را در وضعیتی وخیم مشاهده کرده اند

گزارش مینا احدی از کمپین برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و علی نجاتی

پیام همبستگی معاون اتحادیه پست کانادا در حمایت از کارگران ایران و برای آزادی اسماعیل بخشی

گزارش مینا احدی از کمپین برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و علی نجاتی

اطلاعیه شماره هشت کمپین آزادی اسماعیل بخشی: شنبه اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی 

اطلاعیه شماره ۶ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: بر سردر سفارت حکومت اسلامی در استکهلم، عکسهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی نصب شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: ضرب و شتم اسماعیل بخشی محکوم است و خواسته ی قاطع همه کارگران آزادی فوری اوست 

اعتراض بیست و پنج تن از وکلای دادگستری به شکنجه اسماعیل بخشی 

کارزار جهانی برای آزادی اسماعیل بخشی – مینا احدی

اطلاعیه شماه نه: سپیده قلیان تحت بازجویی های شدید و در سلول انفرادی سپاه

اطلاعیه شماره هشت کمپین آزادی اسماعیل بخشی: شنبه اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی 

اطلاعیه شماره هفت کمپین آزادی اسماعیل بخشی: دو فعال کارگری دیگر هفت تپه احضار شدند!

اطلاعیه شماره ۵: آخرین اخبار از هفت تپه; تلاش حکومت برای ساکت کردن کارگران و به شکست کشاندن اعتصاب

شعری از مینا سحر که آنرا به کمپین آزادی اسماعیل بخشی تقدیم کرده است

کمپین آزادی اسماعیل بخشی: همه باهم بپا خیزیم و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را آزاد کنیم! لیست تجمعات اعلام شده در شهرهای فرانکفورت، کلن، اسلو ،تورنتو و استکهلم 

پیام مینا احدی از طرف کمپین آزادی اسماعیل بخشی

اطلاعیه شماره ۴ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: از شوش چه خبر، جمعه ٩ آذر ١٣٩٧ تجمع کارگران با خواست آزادی کارگران زندانی!

اطلاعیه شماره ٣ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: میتینگ در مرکز شهر کلن فردا شنبه اول دسامبر

اطلاعیه شماره ٢ کمپین آزادی اسماعیل بخشی در پاریس و در کنار برج ایفل، برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اطلاعیه شماره یک: کمپین آزادی اسماعیل بخشی: همه باهم بپا خیزیم و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را آزاد کنیم!

طنین صدای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و کارگران مبارز هفت تپه در سالن کنوانسیون فدراسیون کارگران بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا

حسن صالحی: ادعاهای مقامات حکومت درباره اسماعیل بخشی

حزب کمونیست کارگری: اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و پیمان نجاتی باید فورا آزاد شوند

حزب کمونیست کارگری:  فشار به اسماعیل بخشی برای پذیرش اتهامات واهی. علی نجاتی و پیمان نجاتی دستگیر شدند

فیلم:تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر در حمایت از اسماعیل بخشی

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: ما همه اسماعیل بخشی هستیم! ما همه هفت تپه ای هستیم!

حزب کمونیست کارگری: بیست و یکمین روز اعتراضات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه, آزادی اسماعیل بخشی پیش شرط هر توافقی است!

آکسیونهای خارج از کشور برای آزادی اسماعیل بخشی همراه با محمد شکوهی

کلیپ روز: اسماعیل بخشی و همه کارگران دستگیر شده در هفت تپه باید فورا آزاد شوند.

اسماعیل بخشی و دیگر نمایندگان کارگران دستگیر شده فورا باید آزاد شوند. پیام شهلا دانشفر

اتحادیه آزاد کارگران ایران: ضرب و جرح وحشیانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

شمی صلواتی: نامه ای  به اسماعیل  بخشی

مادران پارک لاله ایران: برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه، متحدانه به پا خیزیم!

……………….
برخی از سخنرانی های اسماعیل بخشی

https://www.youtube.com/watch?v=fWkC84m9_Fc

https://www.youtube.com/watch?v=pyLANVUkczo

https://www.youtube.com/watch?v=iHAwpO1VAvI

https://www.youtube.com/watch?v=FZUISv2CnVs

https://www.youtube.com/watch?v=8P9pGUxBV0E

https://www.youtube.com/watch?v=hcEqdoEba6A

https://www.youtube.com/watch?v=uYUB5_H1RhE

https://www.youtube.com/watch?v=Mli5LmFvU08

https://www.youtube.com/watch?v=l83U2Sr-JfI

https://www.youtube.com/watch?v=5mNYU5wo1Aw

https://www.youtube.com/watch?v=ZDaIWHHiswY

https://www.youtube.com/watch?v=dXlotHOujbM

https://www.youtube.com/watch?v=El0wD-IlyEA

https://www.youtube.com/watch?v=HnAKCGBr0b0

https://www.youtube.com/watch?v=9bH64KGwz54

https://www.youtube.com/watch?v=hNj7OTddQF8

https://www.youtube.com/watch?v=qgq9TLFYdiM

https://www.youtube.com/watch?v=Mp4fKoRRfjI

https://www.youtube.com/watch?v=6J7FspWIqJw

 

این صفحه در حال آپدید است

 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: سیرک انتخابات در خارج از کشور

توهین و تحقیر بعنوان زبان اعتراض زیبا نیست اما نمی توان معترضان را به سیرک …